Stockholms Läns Landsting

13 miljoner till forskning om kvinnors och barns hälsa (CeFAM/KI)

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 17:06 CET

En forskargrupp vid Karolinska Institutet/Centrum för allmänmedicin har fått 1,9 miljoner dollar (cirka 13,5 miljoner svenska kronor) för att studera hur boendemiljön påverkar kvinnors och det nyfödda barnets hälsa. Totalt ska 3,5 miljoner kvinnor ingå i studien, som är unik i sitt slag.

Området där vi bor, ärftliga faktorer och andra aspekter av vårt dagliga liv påverkar det växande fostret och tidpunkten för förlossning. Fram till nu har forskare inte haft tillgång till data från tillräckligt stora grupper för att kunna dra några tillförlitliga slutsatser om hur det samspelet fungerar.

Den aktuella studien som leds av distriktsläkaren professor Jan Sundquist blir den största i sitt slag och är möjlig genom ett anslag på 1,9 miljoner dollar från det amerikanska orskningsinstitutet NIH, National Institute of Child Health and Human Development.

– Vi hoppas kunna bidra till mer fakta. Vi ska studera om kvinnor som själva är för tidigt födda eller hade låg födelsevikt löper större risk att själv föda ett barn för tidigt eller med låg födelsevikt, än kvinnor som inte är för tidigt födda eller hade låg födelsevikt. Det är oklart om bostadsområdet i sig kan påverka detta. Men eftersom vi nu även har tillgång till information om dessa kvinnors bostadsområde har vi möjlighet att både ta hänsyn till en rad individuella och områdesfaktorer, säger Jan Sundquist.

Till sin hjälp har forskarna WomMed-databasen som finns vid Centrum för allmänmedicin (CeFAM), Karolinska Institutet. Den täcker hela svenska befolkningen och innehåller information från många olika nationella register, bland annat medicinska födelseregistret. Totalt finns uppgifter om 3,5 miljoner mödrar, 15-45 år gamla, födda mellan 1928 och 1990.

Cirka 2 300 barn föds tillväxthämmade varje år i Sverige. Omkring 500 barn föds i 32:a graviditetsveckan eller tidigare medan 14 100 barn föds mellan 33:e och 36:e graviditetsveckan.

Med bostadsområde avses i den här studien minsta geografiska område som finns definierat i Sverige (totalt 9 460 områden). Övriga forskare i projektet är professor Sven-Erik Johansson, med dr Xinjun Li och docent Kristina Sundquist.