Miljöpartiet Stockholms stad

1300 barn i Stockholm saknar besked om skolstart

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 08:36 CEST

Runt 1300 barn och unga i Stockholm väntar fortfarande på besked om de kan få särskilt stöd i skolan den här terminen. Det handlar om elever med till exempel adhd och dyslexi där skolorna fortfarande inte kan ge några svar. Det är resultatet av Folkpartiets prioriteringar i Stockholms skolor, säger Per Olsson, Miljöpartiets ledamot i utbildningsnämnden i Stockholm.

- Det är ett svek mot de elever som behöver vårt stöd mest. Folkpartiet och Lotta Edholm visar än en gång att deras skolpolitik främst är för de elever som har det väl förspänt, säger Per Olsson (MP).
När skolorna nu startar i Stockholm finns det runt 1300 barn och unga som inte vet hur deras termin kommer att se ut. Ansökningarna om extra medel för att kunna garantera elevernas behov av särskilt stöd för att klara undervisningen, ligger kvar på utbildningsförvaltningen. När Folkpartiet det här året införde ett nytt system i Stockholm gavs inte de resurser som krävdes för att kunna ge besked i tid.
Det här drabbar främst elever och föräldrar som inte vet hur det kommande läsåret kommer se ut. Men även för de skolor som skickat in ansökningarna blir det svårt att planera. Miljöpartiet uppmärksammade de många barnen som väntade på svar i början av sommaren, men då talade Lotta Edholm som om att problemet redan var löst. Nu får 1300 elever i Stockholm betala priset för att deras situation ignorerats.
- Miljöpartiet har under hela mandatperioden hävdat att det finns för lite stöd till de elever med behov av särskilt stöd. Vi måste sätta eleven i centrum och det innebär bland annat att ge alla elever förutsättningar att nå så långt de kan i skolan, säger Per Olsson (MP).
BAKGRUND: Under den nuvarande mandatperioden har de borgerliga i Stockholm, med Folkpartiet i spetsen, skapat ett nytt resursfördelningssystem för Stockholms skolor. Tanken är att alla barn ska kosta lika mycket – oavsett förutsättningar och behov. Den nya, vad Folkpartiet kallade, högre skolpengen skulle täcka allt; också särskilt stöd och modersmålsundervisning. För att lösa problemet med kostnaderna för de barn som behöver extra stöd i skolan beslutade stadens kommunfullmäktige under året om en utökad pott pengar som skolor kunde söka medel ur. Innan sommaren var det 4000 ansökningar i kö hos utbildningsförvaltningen, men Lotta Edholm (FP) lovade att allt skulle vara klart innan terminsstart.