Världsnaturfonden WWF

140 000 vill ha mer fisk i haven

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2012 11:40 CEST

Svenskarna är liksom övriga invånare i EU oroade över situationen i haven. Över 140 000 människor har redan skrivit på WWFs namninsamling ”Mer fisk” för en kraftfull förändring av EUs fiskepolitik. I Sverige har 19 000 personer under sommaren bidragit till namninsamlingen.

Namninsamlingen ”Mer fisk” är en uppmaning till EU-parlamentarikerna och fiskeministrarna att rösta mot överfiske, oansvariga bifångster av till exempel sjöfåglar, sälar, hajar – och mot dumpningen av fisk, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF, som tackar alla som skrivit på.

WWF kommer nu arbeta för att namnen skapar tryck på EUs politiker att rösta för en ny fiskepolitik som tar hänsyn till vad haven tål. Idag är upp emot 70 procent av Europas kommersiella fiskbestånd överfiskade.

– Människor vill ha hållbart fångad fisk från hållbara bestånd. Och alla vinner på mer fisk i haven, både havsmiljön och ekonomin i det framtida fisket. Nu måste trycket öka på parlamentariker och fiskeministrar från de länder som vill ha kvar ekonomiskt stöd för att fortsätta fiska som om haven fortfarande var fulla med fisk, säger Jenny Fors som arbetar med fiskepolicyfrågor på det svenska WWF-kontoret.

De svenska namnunderskrifterna skickas nu till WWFs internationella kampanj som under oktober drivs vidare i Europa. Därefter sammanställs namninsamlingarna från alla länder som deltagit i kampanjen – och presenteras sedan för EU-parlamentets ledamöter i samband med den planerade omröstningen i november om den nya fiskeripolitiken.

Den internationella namninsamlingen finns här:
bit.ly/kaBJOC

För mer information, kontakta:
Jenny Fors, fiskepolicyansvarig WWF, 070-513 77 64
Marie von Zeipel, pressansvarig, WWF, 070-629 10 77 marie.vonzeipel@wwf.se