Invest Sweden

140 investeringar under 2005

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 14:12 CEST

ISA och dess regionala partners medverkade under 2005 till 140 investeringar, varav 42 procent skett utanför storstadsområdena.

Nederländerna, Kina, Tyskland, USA och Storbritannien svarar för nästan tre fjärdedelar av investeringarna. Tjänster, IT och biovetenskap är de dominerade sektorerna. Investeringarna består av såväl större som mindre investeringar och de är till största delen, 70 procent, nyetableringar. De 140 investeringarna har, enligt investerarens uppgifter i samband med investeringen, lett till drygt 1100 nya arbetstillfällen.

För att mäta betydelsen av investeringarna har ISA ett utvärderingssystem som värderar varje investering utifrån betydelsen för Sverige och betydelsen av ISAs medverkan. Resultatet för 2005 visar att värdet av de investeringar där ISA medverkat har ökat med 15 procent.

”Denna utveckling av resultatet är ett led i ansträngningarna att förbättra kvaliteten på de investeringar ISA medverkar till. Utvecklingen visar också att ISAs roll ökat för att få investeringarna att äga rum”, säger Kai Hammerich, generaldirektör ISA.

Exempel på investeringar under 2005 är det brittiska kreditkortsföretaget, Barclaycard, som har ingått ett samarbete med Föreningssparbanken för gemensam kortverksamhet. Tyska BMW är ett annat exempel som har konsoliderat all sin vintertestverksamhet i norra Europa till Sverige och investerat i en ny anläggning i Arjeplog. Vintertestverksamheten kommer att skapa 30 nya heltidsjobb.

Läkemedelskoncernen Pfizers miljardinvestering i Strängnäs tillhör också de investeringar ISA medverkat till under 2005.