Olof Palmes Internationella Center

15 år efter Daytonavtalet

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 08:30 CET

Ambassadör Rolf Ekéus medverkar den 23 november på ett seminarium om situationen i forna Jugoslavien idag – med betoning på Bosnien och Hercegovina – på dagen 15 år efter att man kom överens om Daytonavtalet. Avtalet innebar slutet på Bosnienkriget 1992-1995 som skördade mer än 100 000 dödsoffer.

Missförhållandena i Bosnien och Hercegovina liksom i andra delar av forna Jugoslavien är ännu stora. En krigsförbrytartribunal har upprättats i Haag och egendom har återställts, men många unga har avstått från att flytta tillbaka till sina gamla hemorter. De sociala och ekonomiska förhållandena är bedrövliga, ungdomsarbetslösheten rekordhög och ungdomarnas framtidstro mycket liten.

Medverkar under seminariet gör även Erik Pierre, Sveriges förste ambassadör i Sarajevo vid tiden för Daytonavtalet, Lars Schmidt, chef för utrikesdepartementets Balkanenhet, Maria Tropp, Kvinna till Kvinnas handläggare för Bosnien och Hercegovina, Per Magnus Wijkman, handelspolitisk sakkunnig om Bosnien och Hercegovina och Balkan, och Christina Bergman, handläggare för Västra Balkan, Olof Palmes Internationella Center. Samtalsledare är Jens Orback, generalsekreterare, Olof Palmes Internationella Center.

Tid: Tisdagen den 23 november kl 18.00 - 20.00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Arrangörer: Olof Palmes Internationella Center, Svenska OSSE-nätverket, ABF Stockholm.

* * *

Kontakt
Laila Naraghi
Pressekreterare
070- 66 00 515
laila.naraghi@palmecenter.se

* * *

Om Olof Palmes Internationella Center (Palmecentret)
Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning. Demokrati, mänskliga rättigheter och fred är målen som dominerar verksamheten. Palmecentret och dess 26 medlemsorganisationer arbetar årligen med cirka 250 solidaritetsprojekt i hela världen för att ge människor makt att förändra sina samhällen, och därmed sina egna liv. Läs mer på www.palmecenter.se