DO, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

15 bostadsbolag anmäls till DO för etnisk diskriminering

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 09:45 CET

PRESSEKRETERARE Sonya Aho DATUM 2007-02-05

TELEFON 08-508 887 34

MOBIL 070-546 78 21 MER INFO O BILD www.do.se

Två bostadssökande med utländska namn har idag anmält 15 bostadsbolag runt om i Sverige för etnisk diskriminering. Anmälningarna är en följd av den undersökning om diskriminering på bostadsmarknaden som Hyresgästföreningen nyligen gjort. Undersökningen visade att närmare 40 procent av hyresvärdarna diskriminerar bostadssökande med utländska namn.

Hur många som diskrimineras i verkligheten vet ingen eftersom mörkertalet är stort. Under förra året fick Ombudsmannen mot etnisk diskriminering in 56 anmälningar om diskriminering på bostadsområdet.

- Tyvärr visar Hyresgästföreningens undersökning att personer med icke-svenska namn ofta missgynnas på bostadsmarknaden. Att vi inte har tillgång till, något så grundläggande som, en bostad på lika villkor, oavsett etnisk- och religiöstillhörighet, är inte bara alarmerande utan också ett brott mot lagen, säger Katri Linna, Ombudsman mot etnisk diskriminering (DO).

- Kriterier för uthyrning av bostäder är otydliga vilket ger stort utrymme för godtyckliga bedömningar och diskriminering. Bostadsdiskriminering är strukturell och osynlig därför behövs mer kunskap och åtgärder för öppnare förmedling av bostäder, säger Katri Linna.

DO inledde 2006 ett särskilt riktat arbete mot bostadsdiskriminering med syfte att synliggöra den diskrimineringen på struktur- och individnivå som finns på bostadsmarknaden. Arbetet ska öka kunskapen om individers rättigheter och möjligheter till upprättelse och att bidra till ett arbete bland och mellan olika aktörer på bostadsmarknaden.
Aktiviteter är riktade till aktörer på bostadsmarknaden såsom hyresgäster och bostadsbolag och deras branschorganisationer, det civila samhället och beslutsfattare. DO har särskilt fokuserat sitt arbete till tre städer - Malmö, Göteborg och Sundsvall.

Som ett led i DO:s riktade arbete inleddes i november en tillsyn av hur elva bostadsbolag lever upp till lagen om att, som arbetsgivare, förebygga etnisk och religiös diskriminering. Under maj-juni kommer den granskningen att vara klar.

Den 22 februari kommer DO att anordna ett öppet möte i Göteborg där allmänheten bjuds in för att dela med sig av sina upplevelser av diskriminering på bostadsmarknaden. I mars kommer DO att hålla ett andra möte med en referensgrupp där beslutsfattare, forskare, politiskt ansvariga och representanter för branschorganisationerna och det civila samhället ingår.