Simrishamns kommun

15 miljoner till förbättrat stöd för anhöriga i Skåne

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 14:35 CET

Skånska kommuner får nära 15 miljoner kronor för att utveckla stödet till anhöriga som hjälper och vårdar äldre släktingar och närstående. 30 kommuner och sju stadsdelar i Malmö får del av pengarna som ska underlätta anhörigas situation - fysiskt, psykiskt och socialt.

Anhöriga står idag för två tredjedelar av alla insatser till äldre. De gör stora insatser för att hjälpa och vårda sina äldre närstående och kan behöva en rad olika former av stöd. Det kan röra sig om avlösning för att orka med och få egen tid, eller om att få information och kunskap för att känna sig trygg i rollen som anhörig.

– Det finns ett behov av att utveckla ett varaktigt hållbart stöd till anhöriga. 30 kommuner i länet har ansökt om bidrag. Pengarna ska bidra till att stärka det lokala arbetet, öka tillgången på stödformer och göra dessa mer lättillgängliga, säger Annalena Holmgren på Länsstyrelsen i Skåne län.

Vid fördelningen av medel har Länsstyrelsen prioriterat ansökningar som visat på:

* Utveckling av kvaliteten i befintliga eller nya stödformer
* Varaktighet
* Inrättande av anhörigcentral
* Samverkan med anhöriga, frivilligorganisationer och Region Skåne
* Information och utbildning till anhöriga

Pengarna ingår i regeringens satsning för att stimulera utvecklingen av stödet till anhöriga. Sammanlagt har regeringen avsatt 125 miljoner kronor som från och med 2006.

En förteckning över vilka som tilldelats medel finns på: http://www.simrishamn.se/Vad_soker_du/Pressinformation/15_miljoner_till_forbattrat_stod_for_anhoriga/

För mer information kontakta gärna socialkonsulenterna Annalena Holmgren, tfn 040/044-25 23 42 eller Ingela Lundin 040/044-25 23 06. Båda på Länsstyrelsen i Skåne län.