Länsförsäkringar

15 miljoner till forskning för tryggare boende

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 08:27 CET

Under 2010 delar Länsförsäkringar genom sin forskningsfond ut 15 miljoner kronor till ett antal forskare inom området tryggt boende. Med detta vill man bidra till trygghet i och omkring bostaden.

– I år prioriterar vi områden som ökar säkerheten i ägandet och boendet, säger Torbjörn Olsson, forskningschef på Länsförsäkringar. Genom att höja kunskapen om boendemiljö, val av bostadsort och samhällsbyggnad ökar också tryggheten.

Idag deltar Länsförsäkringar till exempel i nattvandringar och grannsamverkan, liksom bidrag till bättre belysning i parker och sandlådor på stan mot halka.

– Med forskningsfonden lägger vi till den vetenskapliga aspekten till konkreta förbättringar i vår närmiljö, förklarar Torbjörn Olsson.

Tidigare anslag har bland annat gått till forskning inom trafiksäkerhet, brottsbekämpning, och klimatfrågor. Exempelvis har forskning kring whiplashskador nyttjats för att bättre kunna ställa diagnoser liksom forskning om framtidens översvämningsrisker varit till nytta i kartläggningen av klimatförändringens konsekvenser

Läs mer och ansök på lansforsakringar.se/forskning.
För ytterligare information kontakta:

Torbjörn Olsson, forskningschef Länsförsäkringar
Telefon: 073-96 417 15
E-post: torbjorn.olsson@lansforsakringar.se

Länsförsäkringars pressjour
Telefon: 08-588 418 50

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.