Paper Province

15 operatörer från Nordic Paper i Säffle diplomerades

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 12:13 CEST

Denna certifieringsutbildning för Massabruksoperatörer har genomförts under hela 20 dagar (160 timmar). Alla utbildningsdelarna har genomförts på plats hos Nordic Paper i Säffle, vilket sparar kostnader, och har underlättat för att samla ett helt skiftlag, dels genom att den genomförts för ett helt skiftlag i massabruket samtidigt, dels sett till dess upplägg då den behandlat ämnen som gällt alla operatörerna i en gemensam del och de processpecifika delarna i en fördjupningsdel, som genomförts på respektive avdelning var för sig. Utbildningen har ökat den gemensamma kunskapen på respektive avdelning, och ökat förståelsen för hur processerna hänger ihop i ett Massabruk.

Utbildningen har genomförts i två delar: a/ en gemensam del, innehållande: generella avsnitt om massa och papper och vad som gäller för Nordic Paper, nedbrytning av ledningens mål för respektive avdelning, och olika avsnitt kring ekonomi, energi, säkerhet, miljö, kvalitetssystem. Dessutom har man gjort studiebesök hos
Billerud Gruvön.
b/ en fördjupningsdel för respektive avdelning inriktad mot:
Kokeriets olika processer, Blekeriets processer, Vattenreningen olika processteg, Renseriets processer och Energi / Indunstningsanläggningens olika processer. Efter utbildningen har man haft 3 kunskapsprov.
Med på diplomeringen var Eva Pettersson, Fabrikschef, Nordic Paper, Säffle, och Veronica Beghello,
Senior Konsult / Utbildningsledare hos The Packaging Greenhouse AB.

The Packaging Greenhouse AB, helägt dotterföretag till The Paper Province, är ett forsknings- och utvecklingsföretag, som växt fram runt en unik pilotpappersmaskin, är ett ledande och oberoende
företag verksamt inom forskning, utveckling och teknologi. Tjänster och kunskap är baserad kring
papperstillverkningsprocessen och slutanvändningen av fiberbaserade material.

För ytterligare information: kontakta Veronica Beghello, tel. 054 - 17 13 14 eller Mobil. 070 - 61 13 14


Bildtext: På bilden ses från vänster: Anna Persson, Miljöingenjör (tekniskt ansvarig för dammar på Nordic Paper), Martin Bergström, Arbetsledare, Energi / Återvinning, Kristian Thor, Produktionschef, Energi / Åter-vinning och Uno Grimberg, Arbetsledare, Vattenverk / Renseri samt de diplomerade operatörerna
(OBS! Ej i namnordning): Johan Olsson, vattenverk och extern rening, Ulf Danielsson, vattenverk och extern rening, Peter Wärmlund, ångcentralen, Kjell-Åke Klahr, ångcentralen, Peter Dahlgren, ångcentralen, Ulf Mannerborn, indunstningen, Krister Karlsson, kokeri, Håkan Ellwe, kokeri, Magnus Karlsson, kokeri, Dan-Rune Jansson, blekeri, Jan Hultstrand, blekeri, Henry Johansson, renseri, Roger Pehme, renseri, Michael Karlsson, reserv samt Joakim Nilsson, reserv
Saknas på bild: Göran Gull, Arbetsledare, Kokeri / Sileri och Manne Östlund, Arbetsledare, Blekeri