Svenska institutet

15 smarta innovativa idéer för en hållbar livsstil vinner Smart Living Challenge

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2014 15:03 CEST

En växande majoritet av världens befolkning bor idag i städer, vilket medför en rad nya utmaningar när det gäller bostäder, transporter och matförsörjning.

- Globala utmaningar kräver globala lösningar, där talanger och kunskap från hela världen behöver sammanföras. Smart Living Challenge är en öppen inbjudan från Sverige till omvärlden att identifiera, analysera och lösa dagens utmaningar och ta fram lösningar för en mer hållbar livsstil, säger Annika Rembe, Generaldirektör på Svenska institutet.

Svenska institutet är initiativtagaren av projektet tillsammans med Munktell Science Park. Över 300 idéer har lämnats in under tävlingsperioden mellan januari och juni 2014. Genom Svenska institutet har svenska ambassader och lokala parter i 14 länder, bland andra Brasilien, Sydafrika, Serbien, USA, Grekland, Indonesien bjudits in att delta i kreativa workshops. De 15 internationella vinnarna, som har utsetts av en expertjury, kommer till Sverige under Nobelveckan 2014 för att besöka innovativa spjutspetsmiljöer och träffa relevanta intressenter för utveckling och förverkligande av sina idéer.

Mer om Smart Living Challenge och alla de 15 vinnande idéer finns att läsa på tävlingens webbsida,

http://smartlivingchallenge.com/

För mer information om Smart Living Challenge och pressmaterial, vänligen kontakta:

Birgitta Tennander, projektledare SI, birgitta.tennander@si.se, +46 (0) 73 684 20 14


Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som ökar omvärldens intresse för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med svenska och utländska samarbetsparter samt med svenska ambassader och konsulat.