Coop Fastigheter AB

150 000 kvadratmeter handelsyta i bygg- och hemutrustningsbranschen

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 08:58 CEST

Flera stora företag inom bygg- och hemutrustningsbranschen räknar med att expandera. Sammanlagt handlar det om 150000 kvadratmeter nästa år. KF Fastigheters expansionsindex visar att tron på det egna företaget är stark. Tron på konkurrenterna är betydligt svagare. De mindre aktörerna väntas få svårare att överleva.

I KF Fastigheters branschindex svarar 17 av bygg- och hemutrustningsbranschens största aktörer, motsvarande 40 procent av branschomsättningen, på frågor om expansion, förväntningar på konjunkturen och marknadsmöjligheter. Undersökningen visar att expansionsplanerna omräknade i kvadratmeter motsvarar 150000 kvadratmeter ny handelsyta inom det närmaste året. Det motsvarar handelsytan i Kungens Kurva.

- Bygg- och hemutrustningsbranschen har haft starkast försäljningsutveckling av alla branscher sedan 90-talet. Men branschen är också konjunkturkänslig. Undersökningen visar att tron på det egna företaget är stark. Samtidigt säger hälften av de tillfrågade att de kommer att anpassa butikskonceptet för att möta efterfrågan, säger Helena Mattsson, marknadsanalytiker på KF Fastigheter.

Företagens expansionsplaner beror på marknadsmöjligheter, konjunkturen, avkastningen och kostnaden för etablering. År 2007 omsatte branschen 83 miljarder kronor och försäljningsökningen var 14 procent. Det är första gången KF Fastigheter genomför undersökningen.

Företagen räknar med att etableringarna sker i externlägen i tillväxtkommuner.

YTTERLIGARE INFORMATION
Helena Mattsson, marknadsanalytiker, 073-655 72 55
Jan Lindgren, Chef Information & Kommunikation, 070-605 64 85