Xdin AB

150 konstruktörer inom Autoliv Sverige kommer att utbildas i CATIA V5

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2004 14:36 CEST

Xdin har tecknat ett ramavtal med Autoliv Sverige om att utbilda deras Svenska konstruktörer i nästa generations CAD-verktyg - CATIA V5. Avtalet omfattar utbildning av cirka 150 konstruktörer inom Autoliv Sverige, som framöver kommer att arbeta med CATIA V5. Exempel på tjänster som omfattas av avtalet:

Utbildning
Arbetsmetodik
Support
Avtalet omfattar även en option på ytterligare utbildning av 650 Autoliv konstruktörer, över hela världen.

- "Avtalet med Autoliv är vår tredje riktigt stora utbildningsorder med CATIA V5 för fordonsindustrin, som vi tagit inom det senaste året.
Våra erbjudanden inom CATIA V5 och Pro/ENGINEER är starka och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra koncept. Ett exempel på detta är vår egenutvecklade utbildningsportal, som underlättar administrationen vid större utbildningsimplementeringar.", säger Anders Johansson, avdelningschef för CAx-Services.

För ytterligare information kontakta
Anders Johansson, Manager CAx-Services, tel. 031-725 1083
Mikael Sievers, Corporate Communications, tel. 031-725 1056