Fjärde Världen

150 miljoner hos ursprungsfolken - redan drabbade av klimatkaoset

Pressmeddelande   •   Jan 06, 2010 18:34 CET

Mer än 150 miljoner ursprungsfolkstillhöriga i Arktis, Subarktis, Stilla havet, Östafrika Indien, Indonesien och i flera länder i Sydamerika lider redan av följderna av klimatförändringarna. Sällskapet för hotade folk/Society for Threatened Peoples/Gesellschaft für bedrohte Völker GfbV meddelade detta  i samband med klimatkonferensen i Köpenhamn:

"Ursprungsfolkens varningar har klingat ohörda i åratal. Och de har svårt att kräva sina egna rättigheter. Ursprungsfolk i Arktis och Subarktis får minskad kontroll över sina landområden - eftersom gruvdriften är så lönsam. Energibolag i samarbete med regeringarna kräver att ursprungsfolken ska sälja eller leasa ut sina områden - vilket många gör. Men många vägrar också sälja den mark som ärvts från generation till generation."

Situationen leder till interna konflikter. Kultur och identitet - den gemensamma andan - hos ursprungsfolken skadas, vilket förstör grunden för deras samhällen. 

REDD, FN-programmet som ska minska utsläppen av växthusgaser avvisas av vissa ursprungsfolk, andra vill reformera det. Debatten handlar om hur ursprungsfolkens intressen ska kunna tillgodoses i programmet. 

Ulrich Delius, Asien-ansvarig inom Sällskapet för hotade folk, kan svara på frågor, på: asien@gfbv.de

Beställ också senaste numret av tidningen Fjärde Världen, nr 4/2009, som har tema "Klimaträttvisa", där behandlas frågan utförligt. Ring 08-84 49 15 eller mejla post@f4world.org

Text på engelska, se:

http://www.gfbv.de/pressemit.php?id=2115

 

 Fjärde Världen handlar om:
-  Ursprungsfolk: samer, indianer, aboriginer, tuareger m fl
-  Romer, assyrier, europeiska minoritetsfolk m fl
-  Kulturmöten, -krockar, religioner, tänkesätt.
-  Arbetet mot rasism och krig.

Fjärde Världen
Klara Södra Kyrkog 20
Box 163 20
103 26 Stockholm
Tel: 08-84 49 15
E-post: post@f4world.org
Hemsida: www.f4world.org
Pren/medl; 220:-  pg 479 54 91-2