Sveriges Kommuner och Landsting

150 miljoner till psykiatrisk heldygnsvård

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 15:42 CET

Sveriges Kommuner och Landsting har kommit överens med regeringen om en stor satsning för att förbättra vården för patienter med de allvarligaste tillstånden. 50 miljoner per år satsas under tre år på att utveckla den slutna psykiatriska vården.

Över hälften av patienterna inom den slutna psykiatriska vården vårdas med stöd av någon tvångslag.

- Vård som ges mot någons vilja måste vara kunskapsbaserad och av allra bästa kvalité. Den inventering som SKL gjort och som blir klar i mars nästa år visar att det är en bit kvar tills alla vårdenheter kan erbjuda god, effektiv och säker vård. Pengarna som nu satsas kommer att göra skillnad, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Landstingen måste uppfylla tre krav för att få tillgång till pengarna:

  • All tvångsvård och alla tvångsåtgärder, som bältesläggning eller tvångsmedicinering, måste rapporteras till Socialstyrelsen.
  • Personal och chefer i landstingen ska delta i det aktuella utvecklingsarbetet enligt det program som SKL tar fram.
  • Landstingen måste också komma igång med att arbeta med ett systematiskt förbättringsarbete med hjälp av genombrottsmetodiken, som är väl beprövad och ger dokumenterat goda resultat.

Detaljer kring vilka krav som landstingen måste uppfylla specificeras under våren. Pengarna kommer att betalas ut under hösten 2010.

Läs mer om SKL:s arbete med psykisk hälsa

Läs regeringsbeslutet här

För mer information: Ing-Marie Wieselgren handläggare på avdelningen för vård och omsorg, tfn 08-452 77 92 e-post: ing.marie.wieselgren@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01