Digidel 2013

16 förslag överlämnas från Digidel 2013 till IT-ministern idag

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 10:54 CET

Under de tre år som kampanjen Digidel 2013 arbetat har en halv miljon svenskar som tidigare stod utanför den digitala världen blivit delaktiga. Men mycket arbete återstår. Digidel 2013 presenterar därför sexton förslag i den slutrapport kampanjledningen i dag överlämnar till regeringen. Förslagen bygger på de erfarenheter som vuxit fram i nätverket under kampanjens gång, inte minst om vad som får en person att vilja lära sig att använda digitala tjänster. 

- Vi är verkligen nöjda med resultatet. Kampanjen Digidel 2013 har mobiliserat det civila samhället på ett fantastiskt och unikt sätt i Sverige. Nätverket sträcker sig från Ystad till Haparanda och mycket energi finns kvar nu när kampanjen nått sitt mål. Många vill gärna se en fortsatt samordning. Det säger Christine Cars-Ingels som lett arbetet i kampanjens samordningskansli.

Trots det framgångsrika arbetet är behoven fortsatt stora. Mer än en miljon personer i Sverige använder fortfarande inte internet och fyra av tio svenskar är osäkra användare.  Samtidigt drar såväl det offentliga Sverige som företag och banker ned på sin analoga service eftersom de räknar med att alla finns på nätet. Behovet av insatser för att få med fler är stort - för den enskildas välfärd, för samhällsekonomin och för ett samhällsliv där allas röst räknas.

Slutrapporten sammanfattar erfarenheterna från tre års arbete för ökad digital delaktighet i Sverige, ett arbete där ca 450 partners i nätverket Digidel har bidragit till att en halv miljon människor börjat använda internet. Det är Digidels samordningskansli som har sammanställt rapporten där även de förslag som Linnéuniversitetet tidigare tagit fram på regeringens uppdrag ingår. Alla Digidels partners i nätverket har fått möjlighet att kommentera slutrapporten och dess förslag. Deras synpunkter redovisas i slutrapporten.

Förslagen riktar sig till många aktörer i samhället, både inom civilsamhället men också till myndigheter på nationell och lokal nivå. Genom att överlämna slutrapporten till regeringen idag är förhoppningen från kampanjen att förslagen ska komma till nytta i de fortsatta ansträngningarna att genomföra den Digitala Agendan för Sverige.

Förslagen finns inom fem olika områden:

·  Linnéuniversitetets förslag

·  Ökade kunskaper om digitaliseringen i samhället

·  Aktiva insatser för digital delaktighet

·  Vardagsstöd för digital delaktighet

·  Digital delaktighet på arbetsmarknaden
Kampanjen Digidel verkar som ett nätverk för en ökad digital delaktighet i Sverige. Vi vill att alla ska våga, vilja och kunna ta del av samhällets digitala tjänster. Alla som gör en insats är välkomna med i kampanjen.

Kampanjens mål är att med gemensamma krafter få ytterligare minst 500 000 svenskar att börja använda Internet innan utgången av år 2013. Vi vill även bidra till att de som redan är på nätet blir än bättre på att ta tillvara möjligheterna som Internet erbjuder för att underlätta vardagssysslor, vara delaktig i samhällsutvecklingen, få en bättre vård och omsorg, större möjlighet till arbete och en bättre utbildning.

Digidels kansli hittar du hos .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) på Ringvägen 100,  Stockholm. 

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en av huvudfinansiärerna för kampanjen Digidel 2013 och bidrar med  insatser för digital delaktighet genom att tillhandahålla Digidelwebben, www.digidel.se och Digidels kansli samt avsätter medel ur Internetfonden för nydanande projekt inom området digital delaktighet.