Naturvårdsverket

16 miljoner till forskning för hållbar avfallshantering

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 09:39 CET

Mängden avfall ökar till följd av dagens produktions- och konsumtionsmönster. Därför satsar Naturvårdsverket 16 miljoner på forskning för en bättre avfallshantering. IVL Svenska Miljöinstitutet har fått i uppdrag att leda forskningsprogrammet ”Hållbar Avfallshantering” som ska utveckla ett hållbart avfallssystem.

Programmet är en viktig del i Naturvårdsverkets arbete inom avfallsområdet, säger Gunnar Fredriksson på Naturvårdsverket. Den tvärvetenskapliga forskningen ska ge oss en heltäckande och oberoende bild av förutsättningar och möjligheter i arbetet med avfallsfrågor.

Styrmedel för bättre avfallshantering

Syftet med programmet är att identifiera vilka styrmedel och strategiska beslut som kan bidra till att utveckla avfallshanteringen.

Det handlar både om att påverka trenden med stadigt ökande mängd avfall och om att hantera detta avfall på bästa sätt, säger programchef Tomas Ekvall, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Många olika aspekter av avfallssystemet - miljömässiga, ekonomiska, kulturella och sociala - kommer att studeras i ett nätverk av forskare inom nationalekonomi, etnologi, miljöpsykologi, systemanalys och framtidsstudier.

Forskarna ska utvärdera informativa, ekonomiska, juridiska och fysiska styrmedel. De ska också utveckla och föreslå nya styrmedel och
undersöka vilka kombinationer av olika styrmedel som bäst kan leda till en hållbar avfallshantering i framtiden.

Konsumentvänlig sortering
En viktig del av programmet fokuserar på människor och deras behov och förutsättningar att hantera avfall, vilket blir ett värdefullt komplement till den tekniska och naturvetenskapliga forskningen.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Ekvall, programchef, IVL Svenska
Miljöinstitutet, tel. 031-725 62 81, 073-078 9755, tomas.ekvall@ivl.se

Gunnar Fredriksson, chef för Enheten för produkter och avfall, Naturvårdsverket,
tel. 08- 698 11 84, 076-888 22 35
gunnar.fredriksson@naturvardsverket.se

Erik Fellenius, forskningschef Naturvårdsverket,
tel. 08-698 13 08, 070-590 75 62
erik.fellenius@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, tel. 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se


Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 540.