Länsstyrelsen i Stockholms län

16 miljoner till våldsutsatta kvinnor och barn

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 08:41 CET

Regeringen har beslutat att ge mer pengar till kvinnojourerna under 2006. Länsstyrelsen i Stockholms län ska fördela drygt 16 miljoner kronor till kommuner, brottsofferjourer och ideella kvinnojourer med stödverksamhet för våldsutsatta kvinnor och barn.

- Barn far mycket illa av att bevittna våld eller själva bli utsatta för våld. Därför kommer vi att prioritera projekt som förbättrar stödet för just drabbade barn, säger Katarina Edlund, samordnare på Länsstyrelsen.

Andra typer av verksamheter som kan få del av pengarna är de som bidrar till att stödja våldsutsatta kvinnor och barn på lång sikt. Även insatser som syftar till bättre samverkan mellan olika aktörer, till exempel socialtjänsten och kvinnojourerna, kan få bidrag.

- Det finns dessutom stora brister i kommunernas beredskap att ta emot våldsutsatta kvinnor med funktionshinder, utländsk härkomst eller missbruksproblematik, säger Katarina Edlund. Verksamheter som syftar till att förbättra insatserna för dessa särskilt utsatta kvinnor kommer också prioriteras.

Sista ansökningsdatum för utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamhet är den 15 maj 2006.

>> Läs mer och ladda ned ansökningsblankett
http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____8507.asp

För mer information, kontakta:
Katarina Edlund, samordnare på Länsstyrelsen, tfn 08-785 42 25

Press- och informationschef
Maria Gåsste
tel: 08-785 44 32
e-post: maria.gasste@ab.lst.se