Stockholms Läns Landsting

160 nya miljöanpassade etanolbussar till kranskommunerna

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 11:30 CEST

Slutförhandlingarna om budgeten för 2005 pågår i Stockholms läns landsting. Bland miljövinsterna i budgeten finns utbytet av minst 160 dieselbussar i kranskommunerna mot nya, miljöanpassade bussar som körs på det förnybara bränslet etanol.

- Detta betyder att vi kommer att nå vårt mål om att minst en fjärdedel av landstingets transporter vid mandatperiodens slut ska köras med förnybara bränslen. Och att vi nu äntligen kan påbörja avvecklingen av dieselbussarna även från kranskommunerna, säger Bengt Cedrenius (mp), landstingsråd för hållbar utveckling.

Scania är Europas enda tillverkare av etanoldrivna bussar. Därifrån har landstinget tidigare köpt de etanolbussar som trafikerar Stockholms innerstad. Produktionen har under en period legat nere, men efter kontakter med landstinget har nu Scania gett klartecken att man återupptar tillverkningen.

- Tyvärr hinner vi ju inte få trängselbussar drivna med etanol. Men utbytet av de 160 dieselbussarna till etanolbussar under 2005 och 2006, gör att vi trots det kan nå upp till vårt mål om minskade klimatgasutsläpp, säger Bengt Cedrenius (mp).

Stockholms läns landsting är en av huvudaktörerna i ett konsortium som samlar flera länder i EU. Genom att agera gemensamt hoppas man att fler bussbolag börjar köpa etanolbussar och att fler busstillverkare kan finna det värt att producera dem.

- Trängselskatten i kombination med miljöanpassade SL-bussar kommer att medverka till en välkommen förbättring av stockholmsluften. Som miljöpartist kan jag inte annat än att känna mig mycket nöjd över resultatet av årets förhandlingar, avslutar Bengt Cedrenius (mp).


För mer information, kontakta landstingsråd Bengt Cedrenius (mp), 070-737 44 16, eller pressekreterare Charlotte Pruth (mp), 070-737 44 26.


Charlotte Pruth
pressekreterare för Miljöpartiet de gröna i Stockholms läns landsting
08-737 44 26 eller 070-737 44 26
www.mp.se/sll