Ung Företagsamhet Skåne

1600 nya entreprenörer till Skåne!

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2014 18:47 CEST

Den 2 september välkomnar Ung Företagsamhet Skåne tillsammans med Kristianstad kommun och
Sparbanken Skåne 1600 unga skånska entreprenörer till Kristianstad Arena. Ung Företagsamhet Skåne arrangerar en stor kick-off för att inspirera och informera årets gymnasieelever som ska driva sitt UF-företag under läsåret 2014/2015.

–Med Ung Företagsamhet kan många ungdomar få utlopp för sin företagsamhet och utmana sin härliga kreativitet, säger Anders Elmevik, näringslivschef i Kristianstads kommun. Det är kul att de får börja sin resa med en kick-off i Kristianstad.

–Det är fantastiskt att se vilken kraft det finns hos Skånes ungdomar, säger Susan Wahlgren Persson, regionchef för Ung Företagsamhet Skåne. UF-företagandet bidrar mycket till den personliga utvecklingen men också till samhällsutvecklingen i stort.

Ett inspirerande program
Under dagen får ungdomarna lyssna till inspirerande föreläsningar som lockar fram elevernas mod och inre kraft. De får träffa partners och företagare som ger sina bästa råd och stöd till de unga företagarna. Des får också träffa tidigare års UF-företagare som med sin erfarenhet kan inspirera genom att berätta om sin egen "UF-resa".  Dessutom blir det underhållning av elever från Kristianstad. Arrangemanget håller på mellan kl. 9:15–12:30.

Ung Företagsamhet är en ideell verksamhet vars vision är att ge ungdomar en tro på sin egen företagsamhet. Under läsåret kommer ungdomarna att starta, driva och avveckla egna UF-företag.

För mer info; http://www.ungforetagsamhet.se/skane

Med vänliga hälsningar
Susan Wahlgren Persson
Regionchef /Ung Företagsamhet Skåne
Mobil +46 709 383717, susan.wahlgren@ungforetagsamhet.seUng Företagsamhet Skåne är en ideell, partipolitiskt obunden förening vars syfte är att samverka med skolan för att införa företagsamhet och ett engagerat näringsliv i det svenska utbildningssystemet. Ung Företagsamhet vill ge barn och unga möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.
 
Ung Företagsamhet har fyra olika utbildningskoncept för grundskola och gymnasiet, varav UF-företagande är ett. Målet är att genom utbildningskonceptet UF-företagande ge ungdomar i gymnasiet möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. UF-företagande innebär att elever under ett läsår får driva egna företag, så kallade UF-företag under handledning och med stödmaterial.