Statsrådsberedningen

162 projekt beviljas bidrag för att skapa debatt om aktuella EU-frågor

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 09:59 CET

Kommittén för EU-debatt beslutade i går att fördela ca 4,5 miljoner kronor till sammanlagt 162 olika projekt runt om i landet. Den åttonde och sista projektbidragsomgången syftar till att bidra till en bred debatt om EU:s framtid, med tonvikt på aktuella EU-frågor.

- Det är glädjande att vi har fått rekordmånga ansökningar, säger kommitténs ordförande Sören Lekberg.

De 162 beviljade projekten kommer att genomföras i hela landet, bland annat i form av debatter, seminarier, filminspelningar och workshops. Bland arrangörerna finns ungdoms-, kvinno- och invandrarorganisationer, gymnasie- och folkhögskolor, studieförbund, kommuner och regioner samt ideella föreningar.

- Vi är glada åt den stora spridningen och inte minst visar det att intresset för EU-frågor är stort, säger Lekberg.

Över 310 ansökningar har kommit in den här omgången, och organisationernas bredd och projektens inriktning har varit varierande. Såväl stora som små organisationer har ansökt om projektmedel för att debattera EU-frågor.

Kommittén ska ha slutfört sitt uppdrag före årsskiftet och kommer då att ha fördelat samanlagt cirka 21 miljoner kronor till olika projekt om EU:s framtidsfrågor.

En förteckning över alla beviljade projektbidrag kommer att publiceras på kommitténs webbplats måndagen den 13 mars, www.eu-debatt.nu. Där kan du även hitta mer information om kommitténs övriga verksamhet.


Kontakt:
Helen Kasström
Handläggare
08-405 28 62


Sara Estmer
Pressansvarig
08-405 55 94