Energigas Sverige

163 lantbrukare uppmanar regeringen att införa biogasstöd

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2012 12:00 CET

Inför regeringens förhandlingar om vårbudgeten uppmanar idag 163 lantbrukare runt om i landet finansministern och landsbygdsminister att införa biogasstödet som man väntat länge på. Ökad lönsamhet, arbetstillfällen och utsläppsminskningar står på spel.

I brevet som överlämnades idag beskrivs den besvikelse som regeringens budgetpresentation i höstas innebar för lantbrukarna. ”20-öringen” som många kallar stödet och som föreslogs av Energimyndigheten år 2010, ses som avgörande för att lantbrukarna ska satsa på denna investering.

Inför vårens budgetproposition står hoppet nu återigen till att detta stöd införs.

- För oss djurhållande lantbrukare kan en biogasanläggning både öka vår lönsamhet och minska vår klimatpåverkan. Jag och flera lantbrukare som jag känner, väntar nu på detta stöd för att antingen få chans till lönsamhet i den befintliga anläggningen eller för att helt enkelt våga ta detta investeringsbeslut, säger Ilse Hallgren, lantbrukare på Gotland.

Potentialen för biogasproduktion från gödsel inom lantbruket är stor och relativt outnyttjad. Intresset är stort för detta sätt att producera förnybar energi och bli självförsörjande på el eller sälja biogasen för uppgradering till fordonsgas.

Anders Mathiasson, vd på branschorganisationen Energigas Sverige, som överlämnade brevet berättar att det idag finns ett 30-tal gårdsbaserade anläggningar.

- Uträkningar har visat att med detta stöd skulle antalet anläggningar inom lantbruket inom några år kunna vara över 100 och biogasproduktionen på gårdsnivå gå från dagens ca 50 GWh till 1500 GWh. Potentialen är med andra ord enorm. Lönsamheten ökar, arbetstillfällen skapas och utsläppen minskas. Man kan bara undra varför regeringen inte redan infört detta stöd, säger Mathiasson.

Biogas är en ytterst klimatsmart energikälla. När biogasen framställs från gödsel ger det en dubbel klimat- och miljönytta. Dels genom att biogasen ersätter bensin och diesel i fordon, dels genom att själva rötprocessen i sig minskar utsläppen av klimatgaser. Enligt Energimyndighetens egen utredning ger gödselbaserad biogas en minskning av utsläppen av växthusgaser med 185 procent – den minskar utsläppen nära två gånger.

 

 

Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.