Sveriges Byggindustrier

1650 vita jobb i Norrbotten och Västerbotten tack vare ROT-avdraget

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 10:21 CEST

– Svarta jobb blir vita genom ROT-avdraget. Dessutom blir konkurrensen sundare och arbetsförhållandena säkrare, säger Jan Petschler regionchef på Sveriges Byggindustrier (BI) Norra Norrland. För regionen har ROT-avdraget inneburit 1.650 vita jobb.

– ROT-avdraget är en fullträff, det gör att hushållsektorn köper vita byggtjänster i en mycket stor omfattning. Vi oroas dock för framtiden eftersom de rödgröna, trots en viss omsvängning, fortfarande vill avveckla ROT-avdraget på sikt, fortsätter Jan Petschler.

ROT-avdraget infördes i december 2008. I dagsläget har Skatteverket en utbetalningstakt på drygt en miljard kronor i månaden för ROT-avdrag. Det innebär att byggbranschen på årsbasis omsätter ungefär 30 miljarder, inkluderat materialkostnader och den halva arbetskostnad som hushållen själva betalar. För staten innebär det intäkter på omkring 17 miljarder kronor i form av moms på arbete och tillkommande material samt arbetsgivaravgifter. Relaterat till en skattereduktion på 12 miljarder innebär det att varje krona i skattereduktion ger ungefär 1,40 kronor i skatteintäkt.

– Norrbotten och Västerbotten står för 6 procent av byggindustrins årsomsättning i Sverige. Proportionellt fördelat motsvarar detta 1.650 vita jobb i regionen, avslutar Jan Petschler.

I tabellen nedan visas en uppskattning av hur många vita jobb som skapats inom respektive byggföreningsområde tack vare ROT-avdraget.

Byggförening                          Antal vita jobb, ca
Norrbotten         800
Västerbotten     850

För kompletterande information, kontakta:
Jan Petschler, Regionchef BI Norra Norrland, chef BI Luleå, 070-256 89 24
Västerbotten: Johan Hallberg, chef BI Umeå, 070-230 20 47

 

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org