Stockholms Läns Landsting

1653 personer testade sig på Klamydiamåndagen

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 10:05 CET

Den 12 september hade 100 mottagningar i Stockholms län drop in-mottagning för klamydiaprovtagning. 1653 testade sig och 109 var smittade.

– Det är mycket glädjande att så många tog chansen att gå och testa sig. De som var smittade har fått behandling och vi har hejdat en vidare smittspridning. Att så många var smittade med klamydia visar hur viktigt det är att påminna om att man vid samlag med nya och tillfälliga partner alltid ska använda kondom, säger Peter Lidbrink, överläkare på Sex- och samlevnadsmottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

På förra årets Klamydiamåndag testade sig 850 personer. Resultat i år är nästan det dubbla.

– Årets annonskampanj genomfördes på ett skickligt sätt och många hörsammade erbjudandet om klamydiatestning. Det är också mycket positivt att så många mottagningar hade möjlighet att ställa upp. En sådan här dag visar på behovet av lättillgänglig klamydiatestning, men den löser inte det faktum att klamydia fortsätter att öka och vi måste därför fortsätta testa och behandla ännu fler personer under hela året, säger Peter Lidbrink.

Klamydia ökar i landet
Förra året rapporterades drygt 32 000 nya fall av klamydia i Sverige, varav i Stockholms län 7300. Det är den högsta siffran någonsin. Under första halvåret i år (2005) har 15 716 fall av klamydia inrapporterats i landet, vilket är en ökning med fyra procent jämfört med första halvåret 2004. Detta är den högsta klamydiasiffran för första halvåret som rapporterats de senaste femton åren. Till skillnad från förra året då den största ökningen sågs i åldersgruppen 15 till 19 år, har denna ökning i år förskjutits till åldersgruppen 20 till 24 år. (källa: Smittskyddsinstitutet).

Det förrädiska med klamydia är att man kan bära på smittan utan att ha några som helst symtom. Om klamydia inte upptäcks och behandlas kan det leda till komplikationer som gör att man inte kan få barn. Testning och behandling är alltid kostnadsfritt.

En ny central mottagning öppnas till våren
Med anledning av ökningen av klamydia har Stockholms läns landsting beslutat att öppna en central mottagning för unga vuxna våren 2006. Mottagningen kommer att erbjuda rådgivning, testning och behandling för alla könssjukdomar, hivtestning och preventivmedelsrådgivning.

– Mottagningen ska vända sig till dem som har blivit för gamla för att gå till ungdomsmottagningen. De utökade resurserna ska hjälpa till att minska de långa väntetiderna som det idag tyvärr är till sex- och samlevnadsmottagningarna på sjukhusen, säger Peter Lidbrink.

Ansvariga för Klamydiamåndagen 12 september var Lafa – Enheten för sexualitet och hälsa, Stockholms läns landsting och Sex- och samlevnadsmottagningarna (Sesam) i Stockholms län.

För mer information om resultatet från Klamydiamåndagen i Stockholms län kontakta:

Camilla Nilsson, informatör, Lafa – Enheten för sexualitet och hälsa, Stockholms läns landsting 070-737 40 58.

Peter Lidbrink, överläkare och docent, Sex- och samlevnadsmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, 08-585 819 85.
Om du har frågor eller synpunkter, skriv till camilla.nilsson@sll.se


Landstinget förebygger aids
Enheten för sexualitet och hälsa
Västgötagatan 2, Box 175 33
118 91 Stockholm
Telefon +46-8-737 35 50
www.lafa.nu | www.kondom.nu | www.p-piller.nu