Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

17 000 berättelser på Mynttorget

Press release   •   Apr 08, 2019 18:23 CEST

17 000 berättelser - 17 000 liv på Mynttorget 6-11 april 2019

Tisdag 9 april kl 10-11 kommer Ingrid Eckerman att befinna sig på Mynttorget vid installationen 17 000 berättelser - 17 000 liv för att med 50 rosor uppmärksamma de ensamkommande som begått självmord eller dött i Afghanistan, flytt vidare till Paris, deporterats till Kabul eller lever på våra gator. 

Ingrid Eckerman är grundaren till nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med 21 000 medlemmar i facebookgruppen med samma namn. 

Det började på Liljevalchs vårsalong med konstverket 17 000, skapat av 1 500 människor, symboliserande de 17 000 ensamkommande ungdomar som Sverige förväntades skicka till Afghanistan. Det fortsatt utanför Liljevalchs, där blomsterinstallationen 17 000 liv -17 000 blommor pågick i två månader. För en dag flyttade den till socialdemokraternas kongress i Örebro.

Nu har den återuppstått, denna gång på Mynttorget. Här kombineras blommorna med texter från hjälpare och ungdomar - texter som handlar om hur vi drabbas av regeringens inhumana politik och Migrationsverkets inhumana tolkningar av politik och lagstiftning.

Tisdag 9 april kl 13-16, med eventuell fortsättning kl 20, kommer migrationspolitiken att diskuteras i riksdagen. Socialförsäkringsutskottet har skrivit fyra betänkanden: Migrations- och asylpolitik, anhöriginvandring, arbetskraftsinvandring och medborgarskap. Omröstning sker torsdag 11 april.

----------------------

23 500 ensamkommande barn med afghansk bakgrund registrerades under 2015. Ett fåtal har fått uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl. 7 000 kan få tillfälligt uppehållstillstånd med nya gymnasielagen – om de inte hunnit deporteras. Övriga ska ensamutvisas till Afghanistan – ett land där många aldrig varit och som inte vill ha dem.

Vet du att

- nästan alla naturligt fyllt eller skrivits upp till 18 år får avslag, oavsett vilka asylskäl de har?

- cirka 9 000 ungdomar inte omfattas av den nya gymnasielagen? 

- allteftersom de yngre nu fyller 18 år får de besked om att de ska utvisas?

- minderåriga utvisas till Afghanistan trots att de saknar familj eller nätverk där?

- flickor och kvinnor utvisas till Afghanistan trots att de riskerar tvångsgifte och dödsstraff?

- kristna, ateister och hbtq-personer utvisas till Afghanistan trots att de riskerar förföljelse och dödsstraff?

Vet du att

- många ungdomar och familjer stannar som papperslösa i Sverige eller Europa för att det är ännu farligare för dem att ensamutvisas till Afghanistan?

Vet du att

- Migrationsverket har möjlighet att omedelbart stoppa alla utvisningar till Afghanistan?

- regeringen kan besluta om moratorium för utvisningarna?

Media äger rätt att återge denna text med angivande av källa.

Hemsidan Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!  
Facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med över 21 000 medlemmar 
Föreningen Stöttepelaren - stöd till ensamkommande barn och unga 
Konferensen How safe is Afghanistan?

Kontaktpersoner 
Ingrid Eckerman  ingrid at eckerman.nu 070 55 73 193
Karin Fridell Anter  karinfa at explicator.se  070 769 40 17 

Ali Zardadi  (ungdomsrepresentant)  alizardadi2 at gmail.com  073 757 92 49