Universitets- och högskolerådet

17 000 klara för svensk arbetsmarknad

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2017 09:32 CET

Under 2016 fick Universitets- och högskolerådet (UHR) drygt 27 000 ansökningar om bedömning av utländsk utbildning – cirka 20 procent fler jämfört med 2015. Av dessa ledde nära 17 000 till ett positivt utlåtande från UHR.

Det är viktigt att Sverige tar tillvara på den nyanlända kompetensen, säger Lars Petersson, avdelningschef på UHR. Det finns ett stort antal personer i Sverige idag med en redan avslutad utländsk utbildning på gymnasial- eller eftergymnasial nivå.

Alla får inte utlåtande från UHR. Oftast beror detta på att ansökaren glömt att bifoga dokument som behövs för bedömningen eller att utbildningen inte är avslutad.

UHR:s bedömning visar vad den utländska utbildningen motsvarar i det svenska utbildningssystemet och om utbildningen genomförts vid en skola eller ett universitet som är godkänt i utbildningslandet. UHR:s bedömning är gratis.

UHR bedömer inte utbildningar som leder till reglerade yrken, det vill säga yrken som kräver någon form av auktorisation eller legitimation. Skolverket bedömer utländska lärarutbildningar och Socialstyrelsen bedömer utbildningar inom vårdområdet, som sjuksköterskor eller läkare.

Se mer bedömningsstatistik på uhr.se.

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.