Socialdemokraterna

17 500 studenter blir utan högskoleutbildning

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 14:54 CEST

Manuel Ferrer
Presschef
08-700 26 36
070-666 02 59

Thomas Johansson
Pressekreterare hos Leif Pagrotsky
08-405 18 17
070-364 18 17

Pressjouren (kvällar och helger)
08-24 76 25
pressen@sap.se


Det gemensamma borgerliga skattesänkningsförslaget ger universitet och högskolor omfattande besparingar. Totalt innebär detta att högskolorna och studenterna får hela 1,6 miljarder kronor mindre jämfört med det socialdemokratiska budgetförslaget. Alla nya utbildningsplatser tas bort.

– Jag kan aldrig acceptera att sänkt förmögenhetsskatt går före ungdomarnas behov av utbildning. Antalet tjugoåringar ökar med trettio procent på kort tid. De borgerligas miljardnedskärningar på högskolan innebär att tiotusentals ungdomar kommer att bli utan högre utbildning, säger utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky.

– Moderaterna har i trettio års tid genomgående protesterat mot all utbyggnad av den högre utbildningen. De har också röstat mot nästan hälften av landets lärosäten, hela 18 stycken av de högskolor som etablerats i alla delar av landet, säger Leif Pagrotsky och fortsätter:

– Det borgerliga förslaget har som sin enda gemensamma ambition att sortera bort och stänga ute fler från högre utbildning och därmed ge morgondagens ungdom sämre möjligheter till utbildning. Till skillnad från de borgerliga partierna vill vi bygga ut högskolan. Vi står fast vid målet att 50 procent av en generation ska kunna skaffa sig högre utbildning.

Den socialdemokratiska regeringen har i årets budget föreslagit en utbyggnad av antalet högskoleplatser. Enligt förslaget tillkommer 3 500 platser 2005, 12 500 platser 2006 och 1 500 platser 2007. Den totala utbyggnaden blir då 17 500 nya permanenta högskoleplatser. Varje plats är fullt ut finansierad. Samtidigt görs ett tillskott om 268 miljoner kronor för att höja utbildningens kvalitet. Dessa förslag innebär att universitet och högskolor kan anställa åtminstone 2 500 nya akademiska lärare.