Latinamerikagrupperna

17 april: Aktion för etiska pensioner

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2013 10:48 CEST

Respekt för mänskliga rättigheter och miljö bör lyftas in i lagen som reglerar Sveriges allmänna pensionsfonder (AP-fonderna) – inte vara underordnat avkastningsmålet som i dag. Det är kravet som förs fram av åtta svenska organisationer.

Förra året startades en vykortskampanj för att stärka AP-fondernas etiska riktlinjer riktad till socialförsäkringsminister Ulf Kristersson och finansmarknadsminister Peter Norman. Den 17 april sker en första överlämning av tusentals vykort från svenska folket.

Den 17 april klockan 9:30 genomför vi en gemensam promenad från Sergels torg till Finansdepartementets entré, Jakobsgatan 24 där överlämning sker kl. 10.00. Överlämningen och promenaden kommer att ske under former som gör sig bra för fotografering. Tidningar och annan media är varmt välkomna att närvara.

AP-fonderna är de myndigheter som kontrollerar majoriteten av svenska folkets inkomstpensioner. Det handlar om totalt cirka 1000 miljarder kronor. Idag finns ingen effektiv styrning av AP-fonderna som hindrar att dessa miljarder investeras i företag som kränker mänskliga rättigheter eller bidrar till miljöförstörelse. Enligt nuvarande regelverk ska AP-fonderna ta hänsyn till etik och miljö så länge som avkall inte görs på målet om hög avkastning. Granskningar av deras innehav har vid upprepade tillfällen visat på exempel där våra pensionspengar investeras i bolag vars verksamhet kopplas till miljöförstörelse och kränkningar av mänskliga rättigheter. Senast i juli i år miste fem människor i Peru livet i protester mot gruvföretaget Newmont Mining, i vilket AP-fonderna har investerat 448 miljoner kronor.

I vår gemensamma vykortskampanj kräver vi att:

  • Hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter måste bli minsta lika viktigt som målet om hög avkastning.
  • AP-fonderna bör investera i omställningen för att skapa hållbara och klimatneutrala samhällen
  • AP-fonderna bör inrätta ett oberoende Etikråd. I de fall AP-fonderna saknar resurser att göra ett aktivt påverkansarbete, bör man helt undvika företag som kränker mänskliga rättigheter och miljö.

Följande organisationer står bakom kampanjen:

ECPAT, Fair Trade Center, FIAN-Sverige, Framtidsjorden, Klimataktion, Jordens Vänner, Kristna Fredsrörelsen och Latinamerikagrupperna.

Kontakter

Annelie Andersson, Latinamerikagrupperna: annelie.andersson@latinamerikagrupperna.se
/ 073-903 10 17

Rebecka Jalvemyr, FIAN-Sverige: rebecka.jalvemyr@fian.se / 070-794 69 36

Aron Lindblom, Kristna Fredsrörelsen: aron.lindblom@krf.se / 073-716 30 73

Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för ett rättvist och hållbart samhälle. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.