Sida

17 kommuner får ja till 24 internationella samarbeten på lokal nivå

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 15:22 CEST

Staden Poti Sakrebulo i Georgien ska samarbeta med Östhammar för att utveckla lokalt medborgarinflytande. Unga entreprenörer i Ghanzi i Botswana får stöd av Ale för att utveckla den lokala ekonomin och Vara kommer att samarbeta med Huangshan i Kina för att säkra rent dricksvatten och minska barnadödligheten. Utveckling av lokal ekonomi och lokalt styre är i fokus när 24 projekt inom det Kommunala Partnerskapsprogrammet får stöd för internationellt samarbete på lokal nivå. Projekten är en del av svenskt bistånd, finansieras av Sida och hanteras av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD.

Andra teman i de beviljade projekten handlar om miljö- och klimatarbete, hälsovård, stadsplanering och utbildning. Flest projekt gäller samarbeten i Botswana och därefter kommer Kina och Sydafrika. Andra partnerskap är med Indien och Turkiet.

-  Bra styrning och ledning, öppenhet och ansvarsutkrävande är viktiga pusselbitar när vi bidrar till att utveckla rättvis och hållbar samhällsutveckling. Det vinner såväl kommunerna som medborgarna på, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på Sida.

Flera svenska kommuner, regioner och landsting får stöd för att stärka lokal demokrati i tio av Sveriges samarbetsländer.Alla projekt handlar ytterst om utveckling av lokal demokrati för att minska fattigdom.

-  Oavsett tema för samarbetet ser vi att projekten strävar efter resultat som leder till en utveckling av den lokala demokratin. När människor får ökat förtroende för sin kommun, ökar både delaktighet och möjlighet att påverka sina levnadsvillkor, säger Maria Åberg, generalsekreterare på ICLD.

De flesta årliga bidragen för samarbetena ligger mellan 300 000 och 500 000 kronor. Projekten kan pågå ett, två eller tre år. En del av de beviljade projekten handlar om att utveckla och utöka tidigare påbörjade samarbeten. Långsiktighet och hållbarhet är viktiga aspekter i dessa ömsesidiga samarbeten vilka bygger på erfarenhetsutbyte och utveckling av kapacitet hos båda parter.

Följande städer/kommuner har beviljats stöd för ett eller flera projekt: Ale, Arvidsjaur, Borlänge, Eskilstuna, Kumla, Kinda, Malmö, Sundsvall, Söderhamn, Tomelilla, Vara, Vänersborg, Växjö, Älvdalen och Östhammar. Landstinget i Värmland och regionförbundet Södra Småland har också beviljats stöd.

Kommunala partnerskapsprogram vänder sig till svenska kommuner, landsting och regioner som vill utvecklas och dela med sig av kunskap och erfarenheter för att stödja den lokala demokratin i något av Sidas samarbetsländer. Målet är att stödja lokal demokrati i samarbetsländer genom att bygga på erfarenhet och expertis inom svenska kommuner och landsting, samt på aktuell forskning. I Dagsläget deltar över 70 svenska kommuner i sammanlagt mer än 115 samarbetsprojekt.

Här kan du läsa mer om de olika projekten – www.icld.se

För mer information om Sidas finansiering av kommunsamarbeten kontakta Sidas presstjänst på 08-698 55 55 eller press @ sida.se, för frågor om partnerskapen kontakta ICLD på 0498-29 91 80 eller på info@icld.se.