Västra Götalandsregionen, koncernavdelning kultur

17 stipendier och 71 kulturprojekt beviljade av Västra Götalandsregionens kulturnämnd

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2013 16:29 CEST

Helena Roos, Dan Berglund och Ellen Mattson är tre av de 17 kulturaktörer som belönades när Västra Götalandsregionens kulturnämnd traditionsenligt delade ut sina stipendier den 12 juni. Kulturnämnden beviljade även 8,3 miljoner kronor till sammanlagt 71 kulturprojekt, spridda över alla delar av Västra Götaland.

Västra Götalandsregionens 10 kulturstipendier, 6 arbetsstipendier och det särskilda Skaraborgsstipendiet delas ut varje år vid kulturnämndens sista sammanträde före sommaren. 2013 års stipendiater blev:

2013 års kulturstipendiater, belönas med 20.000 kr var:
Carl ”Kallis” Bengtsson (musik, Göteborg)
Dan Berglund (musik, Göteborg)
Peter Bergting (konst, Åmål)
Malin Biller (konst/litteratur, Göteborg)
Pia Hagmar (litteratur, Vänersborg)
Lei Feng Johansson (musik, Göteborg)
Nilofar Kosheshi (foto, Göteborg)
Pernilla Ljungkvist (konst, Göteborg)
Birte Niederhaus (teater, Göteborg)
Linda Västrik (film, Göteborg)

2013 års Skaraborgsstipendiat, belönas med 20.000 kr:
Susanne Lind (musik, Skövde) 

2013 års arbetsstipendiater, belönas med 100.000 kr var:
Fredrik Egerstrand (film, Göteborg)
Anna Eriksson (musik, Göteborg)
Ellen Mattson (litteratur, Uddevalla)  
Björn Perborg (konst, Orust)
Helena Roos (konst,Göteborg)
Annika Svensson (konsthantverk, Göteborg)

Pressbilder från stipendieutdelningen hittar du i kulturnämndens pressrum (http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/vgrkultur)

Beslut om stöd till 71 utvecklingsprojekt
Västra Götalandsregionens kulturnämnd stöttar det fria kulturlivet genom att finansiera utvecklingsprojekt. För 2013 uppgår det totala stödet till utvecklingsprojekt till 16,558 miljoner kronor. Beslut om vilka projekt som beviljas stöd sker två gånger om året, juni och december.

Vid sammanträdet den 12 juni tog kulturnämnden beslut om att bevilja sammanlagt 71 olika kulturprojekt vilket innebar 8,3 miljoner kronor till det fria kulturlivet i Västra Götaland. Söktrycket har de senaste åren varit stort och i år inkom 156 ansökningar.

Bland ansökningar och beviljade projekt är fördelningen förhållandevis jämn sett till fördelning geografiskt och i förhållande till befolkningsspridningen, men Sjuhärad är fortsatt något underrepresenterat.

För förteckning över vilka projekt som beviljades medel och hur stort stödet blev till enskilda projekt, se relaterat dokument.

Kulturnämndens övriga ärenden och beslut kan du läsa mer om i snabbprotokollet som inom kort läggs upp i kulturnämndens pressrum, under dokument. (http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/vgrkultur/document/list)


Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.