Politisk Historia

170 år sedan potatissvälten – ny bok om 1800-talets största katastrof

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2015 13:07 CEST

I år är det 170 år sedan den stora potatissvälten i Irland inträffade. En miljon människor dog av svält under åren 1845-50. Nu kommer för första gången en bok på svenska om de dramatiska händelserna – ”Svart Potatis” av Pär Lodin.

Potatissvälten är den största fredstida katastrofen i Europa under 1800-talet. Rent demografiskt, alltså andelen av befolkningen som omkom, är det enligt irländska historiker den ojämförligt mest destruktiva svälten i Europa efter 1600-talet, med det möjliga undantaget av svälten i Ukraina under Stalin på 1930-talet.

Ändå har det skrivits ganska sparsamt om dramat i historieböckerna. Svälten är ett känsligt kapitel vad det gäller relationerna mellan England och Irland samt konflikten i Nordirland, och det som utspelade sig har hamnat i skymundan.

– Men det finns fler aspekter som är intressanta ur ett nutidsperspektiv, säger författaren Pär Lodin, journalist med historia som specialintresse. Det finns knappast något exempel i modern tid där en väderförändring fått så dramatiska och ödesdigra följder.

Svälten föregicks av en extremt regnig sommar, som gav idealiska förutsättningar för att en ny, då okänd, växtsjukdom skulle slå till. 

– Det snabba händelseförloppet kan sända kalla kårar långt in i nutiden, säger Pär Lodin.

Det som kanske är mest kontroversiellt med potatissvälten är den politiska dimensionen. 

– ”Svart Potatis” belyser ett bortglömt mörkt kapitel i liberalismens historia, vilket möjligen kommer skapa en del debatt, säger Pär Lodin.

Frågan många ställt sig är varför gjorde inte den brittiska regeringen mer för att rädda sina landsmän? Irland var en fullvärdig medlem av Storbritannien, och det brittiska imperiet var världens rikaste land vid 1840-talet.

Svälten sammanföll med kampen för frihandel i England och den ekonomiska liberalismens genombrott. Motståndet mot statliga ingripanden ökade och en hårdare attityd mot fattiga gjorde sig gällande.

Whig-regeringen vägrade att stoppa exporten av livsmedel ur Irland med följden att ett dödligt livmedelsglapp uppstod.

De svältande tvingades arbeta på meningslösa vägbyggen. Samtidigt inträffade en av de hårdaste vintrarna i mannaminne. Tusentals stupade på arbetena. Det vara ändå bara början på prövningarna.

I parlamentet stred de liberala Whigs, de konservativa Tories och de alltmer desperata irländska ledamöterna om Irlands öde. I bakgrunden höll finansdepartementets mäktige högste tjänsteman, med en järnhård marknadsideologi, i trådarna.

Skeendet påverkades också av andra omvälvande händelser som finanskrisen i det brittiska imperiet 1847, revolutionsvåren 1848 och spänningarna i det viktorianska England under en av de mest dynamiska epokerna i världshistorien.

– ”Svart Potatis” skildrar inte bara ett stycke bortglömd världshistoria, det handlar också om politisk historia, som på många sätt känns förvånansvärt aktuell, säger Pär Lodin.

Svart Potatis ges ut av Politisk Historia, ett nystartat underförlag till Interactive Publishing.

Mer information och pressmaterial finns på www.politiskhistoria.se

Beställ läs- eller recensionsexemplar på info@politiskhistoria.se

Provläs:

http://issuu.com/politiskhistoria/docs/svpotatis_s1-27

Politisk Historia – förlaget för dig som både är intresserad av historia och politik.