Sveriges Kommuner och Landsting

18 av 21 landsting klarar väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatrin

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 16:40 CET

20 områden av 21 klarar att ge barn och unga ett förstabesök inom 30 dagar och 19 av 21 kan ge fördjupad behandling eller utredning inom 60 dagar. Antalet barn och ungdomar som väntat längre än 90 dagar på förstabesök har minskat kraftigt.

– Att fler barn och unga nu snabbare får den hjälp de behöver är mycket tillfredsställande, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting. I takt med att hela kedjan av alla som möter barn och unga i kris, som till exempel primärvård och elevhälsa, stärks, tror vi att resultaten snabbt kommer att bli ännu bättre.

I februari 2009 kom SKL och regeringen överens om en förstärkt vårdgaranti inom barn- och ungdomspsykiatrin. De landsting som klarar att korta väntetiderna får dela på 214 miljoner kronor. Besök hos den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin ska kunna erbjudas inom 30 dagar, istället för de 90 dagar som anges i den nationella vårdgarantin, och att behandling ska kunna erbjudas inom 60 dagar, istället för 90 dagar.

Alla sjukvårdshuvudmän utom en har nått målet att 80 procent av patienterna får komma för förstabesök inom 30 dagar och de som klarat målet får dela på 107 miljoner

Alla sjukvårdshuvudmän utom två har nått målet att 60 procent av patienterna får fördjupad utredning eller behandling inom 60 dagar och får dela på 107 miljoner.

Det totala antalet som väntar på ett förstabesök är nu 3209, jämfört med cirka 4000 i februari 2009. De som väntat mer än 90 dagar på ett förstabesök är nu 23, jämfört med cirka 600 i februari 2009 - det innebär att de som väntar länge har blivit mycket färre. (Vi jämför här 90-dagars väntetider eftersom vi tidigare bara samlade in dessa siffror.)

Regeringen avser att fördela 214 miljoner per år enligt samma modell även 2010 och 2011 men då med skärpta krav. Målet är att väntetiderna 2011 inte skall överstiga 30 + 30 dagar.

> Ladda ned preliminär lista över hur pengarna fördelas mellan landstingen (pdf, öppnas i nytt fönster)

> Läs mer om SKL:s arbete med barn och ungas psykiska hälsa

För mer information: Ing-Marie Wieselgren, handläggare på avdelningen för vård och omsorg, tfn: 08-452 77 92, e-post: ing-marie.wieselgren@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Bifogade filer:
Preliminär lista över föredlning av pengar till landstingen (.pdf)