Vinnova

18 forskare får bättre karriärmöjligheter

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2011 10:50 CEST

VINNOVA-programmet VINNMER ska förstärka möjligheterna till forskarmeritering efter doktorsexamen. Programmet riktar sig till disputerade forskare inom områden som behöver en bättre könsbalans på senior nivå. I denna omgång får 18 lovande kvinnliga forskare upp till halva lönen betald för att jobba i en ledande forskningsmiljö.

Närmare 150 disputerade forskare får under 2007-2014 möjlighet till vidare forskarmeritering baserat på strategiska samarbeten. Sammanlagt satsas 600 miljoner kronor, varav drygt 300 miljoner från VINNOVA och drygt 50 miljoner från EU-kommissionen. VINNOVA finansierar upp till halva forskarlönen under tre år. Forskarens arbetsgivare finansierar resten av lönen. Hittills har 108 deltagare fått sin forskarlön finansierad genom VINNMER. Nu får ytterligare 18 finansiering för följande samarbeten: 
   • Hanna Isaksson - Lunds universitet och University of Eastern Finland


   • Maria Israelsson Nordström - Sveriges lantbruksuniversitet och University of California, San Diego, USA


   • Moa Johansson – Chalmers tekniska högskola och University of Edinburgh, Storbritannien
   • Ilona Silins - Karolinska institutet och University of Cambridge, Storbritannien


   • Anelia Kakanakova - Linköpings universitet och University of Cambridge, Storbritannien


   • Ingrid Wernstedt Asterholm - Göteborgs Universitet och  University of Texas Southwestern Medical Center, USA samt AstraZeneca AB


   • Yuliya Kalmykova - Chalmers tekniska högskola och MIT, USA samt Renova AB


   • Merita Murtola - Karolinska institutet och Turku University, Finland samt University of Twente, Holland och University of Padova, Italien 


   • Johanna Witzell - Sveriges lantbruksuniversitet och Technical University of Madrid, Spanien samt Finnish Forest Research Institute, Finland och ETH, Schweiz


   • Suna Bensch - Umeå universitet och Rovira i Virgili University, Spanien samt Giessen University, Tyskland och Veridict AB


   • Annika Enejder - Chalmers tekniska högskola och Stanford University, USA


   • Matilda Larsson – KTH och Catholic University of Leuven, Belgien


   • Camilla Josephson – Linköpings universitet och National Institutes of Health samt Brigham and Women´s Hospital, Harvard, USA


   • Sophie Hallstedt - Blekinge tekniska högskola och Volvo Aero AB


   • Karin Hedström - Örebro universitet och Linköpings universitet


   • Sophia Ekengren - Stockholms universitet och KTH samt Bayer Cropscience


   • Jenny Forshed - Karolinska institutet och GE Healthcare AB


   • Anna Wingkvist – Linnéuniversitetet och Uppsala universitet

VINNMER ska bidra till att öka antalet forskarmeriterade som kan bli framtidens ledare vid universitet, högskolor, centrumbildningar, forskningsinstitut och företag. VINNMER ska främst förstärka möjligheterna till forskarmeritering efter doktorsexamen för disputerade forskare inom områden som behöver en bättre könsbalans på senior nivå. Meriteringen är avsedd att ske i samarbeten mellan näringsliv, forskningsinstitut, akademi och/eller offentliga parter.

Sista ansökningstillfället inom VINNMER är 4 oktober, 2011.

Läs mer om VINNMER http://www.vinnova.se/sv/Verksamhet/VINNMER/

För ytterligare information: Erik Litborn, VINNOVA, telefon 08-473 31 98, e-post Erik.Litborn@VINNOVA.se