Strängnäs kommun

18 miljoner i överskott 2005

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 09:43 CEST

Strängnäs kommuns årsredovisning för 2005 redovisar ett överskott på drygt 18 Mkr, vilket var betydligt bättre än beräknat. Skatteintäkterna ökade med c:a 10 Mkr och verksamheterna hade ett överskott på 2.5 Mkr. Drygt 15 Mkr har avsatts för kommande pensionskostnader. Av skattepengarna användes 47% till förskola och skola, 20% till vård och omsorg om äldre och resterande 33 % till alla övriga verksamheter.