Utbildningsdepartementet

18 projekt får pengar för jämställdhetsarbete

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2004 14:48 CEST

Nu har delegationen för jämställdhet i förskolan tagit beslut om vilka projekt som tilldelas medel till jämställdhetsarbete. De 18 projekten som fick dela på 2,5 miljoner kronor presenterades vid en presskonferens i Solna i dag.

Intresset att söka medel till jämställdhetsarbete har varit mycket stort. Delegationen har fått in över 100 ansökningar som tillsammans uppgick till nästan 30 miljoner kronor.

Det har varit svårt att välja eftersom vi fått så många genomarbetade och spännande ansökningar. Men vi känner oss mycket nöjda med de här 18 projekten, sa delegationens ordförande Anna Ekström på presskonferensen.
De 18 projekten har valts ut eftersom delegationen ansett att de har stora möjligheter att lyckas med sin målsättning: att öka jämställdheten på de berörda förskolorna.
Sinsemellan är dock projekten mycket olika varandra. En del är små och berör bara en förskola, andra är länsövergripande. Man har också valt olika vägar för att nå sitt mål: en del arbetar med workshops, andra med forskningscirklar och en del har ännu inte bestämt exakt hur de ska jobba utan är precis i början på sin medvetandeprocess.

Det finns inga enkla lösningar för att nå jämställdhet i förskolan, utan det är en process som måste få ta tid och som måste få utformas efter varje förskolas egna förutsättningar, menar Anna Ekström.

Här är de projekt som beviljats medel från Delegationen för jämställdhet i förskolan:
Ale (Fem förskolor): 140 300 kronor.
Berg (Hackås förskola): 90 000 kronor.
Göteborg (Kulladalens föräldrakooperativ): 45 200 kronor.
Göteborg (Murbräckans föräldrakooperativ): 26 400 kronor.
Helsingborg (Tornerhjelms förskola): 80 000 kronor.
Härnösand (Stormhattens föräldrakooperativ): 82 600 kronor.
Härryda (En kommunal förskola + familjedaghem): 62 000 kronor.
Högsby (Ekebackens förskola): 140 000 kronor.
Jokkmokk (Förskolorna Katten och Gläntan): 180 000 kronor.
Järfälla (Viksjö etik- och värdegrundsgrupp): 76 000 kronor.
Jönköping (Förskolan HallonEtt): 70 000 kronor.
Kalmar (Förskolan Trollet): 70 000 kronor.
Kronobergs län (Länsprojekt med tio förskolor): 300 000 kronor
Mölndal (Svejserdalens förskola): 115 000 kronor.
Solna (Fyra förskolor i Bergshamra): 2 400 kronor.
Tjörn: (Fem kommunala förskolor och en enskild): 270 000 kronor.
Västerbotten (Länsprojekt med samtliga 15 kommuner): 500 000 kronor.
Västerås (Viksäng-Kungsåra förskoleområde): 200 000 kronor.

Anna Ekström finns tillgänglig för intervju på 08-613 48 10 efter klockan 14.00.


Kontakt
Mer information
Elisabet Wahl
Delegationssekreterare
08-543 561 21
070-447 83 51

elisabet.wahl@education.ministry.se

www.jamstalldforskola.se