NASDAQ OMX

18/07 Ny avistamedlem vid OMX Nordiska Börs Stockholm

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 10:36 CEST

OMX Nordiska Börs Stockholm har antagit Arctic Securities ASA, med säte i Oslo som ny avistamedlem. Arctic Securities ASA kommer att deltaga i handeln vid OMX Nordiska Börs Stockholm fr.o.m. onsdagen den 29 Augusti 2007. Förkortningen ARC kommer att användas i SAXESS.

Swedbank AB kommer att avveckla affärerna i VPC-systemet med separat clearingidentitet ARC.

Swedbank AB nås på telefon: 08-5859 1266 och fax: 08- 723 21 26 78


För eventuella frågor om detta börsmeddelande vänligen kontakta Karin Grefberg på telefon 08-405 60 00.

OMX Nordic Exchange Stockholm