Värnamo kommun

182 miljoner i villkorat stöd till Värnamoanläggning

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 13:54 CET

Fortsatt verksamhet vid förgasningsanläggningen i Värnamo kan bli verklighet sedan Energimyndigheten beslutat bevilja ett villkorat stöd på 182 miljoner kronor till Växjö universitet för att bedriva "Förgasningsprojekt i Värnamo" under perioden fram till 31 december 2009.
En fortsatt utvecklingsverksamhet vid anläggningen i Värnamo är en av de stora insatser som staten gör när det gäller förnybara drivmedel.

Villkor för stödet
Enligt Energimyndigheten är det mot bakgrund av klimatproblematiken nödvändigt med stora satsningar på drivmedelsområdet. Men villkoret för att staten ska finansiera uppbyggnaden av forskningscentret i Värnamo är att anläggningens driftskostnader på 68 miljoner kronor finansieras av näringsliv och industriintressen.

Växjö universitet koordinerar EU-projektet CHRISGAS som syftar till att producera syntesgas från skogsavfall. Om del 2 av projektet, som förutsätter en ombyggnation av anläggningen i Värnamo, kan förverkligas får Sverige en unik anläggning för produktion av biodrivmedel med en väsentligt bättre energibalans än dagens teknik för biodrivmedel från jordbruksprodukter.
Energimyndigheten är beredd att finansiera uppbyggnaden av forskningscentret. Beslutet förutsätter att driftskostnaden på 68 miljoner kronor finansieras av industriintressen. Avsikten med det industriella deltagandet är att få en industriell styrning samt genom bolagsbildning skapa en grund för senare kommersialisering.

– En ytterligare förutsättning är att intresset för fortsatt och långsiktigt nyttjande av anläggningen för forskningsändamål kan säkerställas, säger Thomas Korsfeldt, Energimyndighetens generaldirektör.

Källa: Enerimyndighetens pressmeddelande