Centrum för Näringslivshistoria

1864 års reformer startade en unik utveckling

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2012 10:03 CET

1864 slogs för första gången fast att näringsfriheten skulle prägla samhällets hållning till företagande. Centralgestalten bakom detta revolutionerande reformarbete var Sveriges dåvarande finansminister, J A Gripenstedt. Nya Företagsminnen skildrar debatten och samhällsklimatet.

I denna utgåva kan vi ta del av Per T Ohlssons skildring av reformarbetet, och se motståndarsidans argument speglade av Theresa Johnsson och Erik Lindberg. Ulrika Knutson tar oss med till den litterära scenen och Eva Öhrström ger en blick in i hur en kvinnlig kompositör, Elfrida Andrée, fick bryta sin egen väg under det sena artonhundratalet.

Vi får även utblickar mot näringsfrihetens följdverkningar i tid och rum: Gunnar Eliasson skildrar konstnärernas Florens, Ronald Fagerfjäll det reglerade Japan och Johanna Sommansson hur dagens kvinnor i Indien kan bryta sina bojor.

På debattsidan kritiserar publicisten Anders Johnson hur det nya standardverket Sveriges historia behandlar företagande och företagare i sin skildring av det svenska nittonhundratalet.

Företagsminnen utkommer med fem nr per år från Centrum för Näringslivshistoria, världens största näringslivsarkiv.

ISSN 1101-7473

Lösnummerpris 59 kr

För ytterligare information och pressexemplar kontakta:

Alexander Husebye, ansvarig utgivare:
08-634 99 14
alexander.husebye@naringslivshistoria.se

Per Dahl, redaktör
08-634 99 52
per.t.h.dahl@naringslivshistoria.se

Centrum för Näringslivshistoria bevarar och presenterar näringslivets historia i Sverige. Vi visar hur överraskande aktuellt det förflutna är. Vi hanterar över sjutusen företags historia på uppdrag av företagsledningar och ägare och är världens ledande näringslivsarkiv. Hos oss kan forskare, organisationer och företag hitta inspirerande historier bland miljoner fotografier, dokument, filmer och intervjuer med kända och okända företagare. Besök oss gärna på www.naringslivshistoria.se