Stockholms Läns Landsting

19-åringar nöjda med tandvården

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 14:45 CEST

Stockholms läns landsting har via telefon intervjuat drygt 7300 av länets 19-åringar för att se hur de uppfattar ungdomstandvården och hur nöjda de är med sina tänder. Resultatet är övervägande positivt.

- Det är första gången vi gör en sådan undersökning och resultatet är väldigt positivt. Men det visar också att de satsningar vi gör på förebyggande insatser i områden med sämre tandhälsa behövs, säger Lena-Maj Anding (mp) ansvarig för tandvårdsfrågor.

- Det är också oroande att så många uppger att de framöver kommer gå till tandläkaren bara vid akuta besvär. Vi behöver öka våra insatser för att nå ungdomar och deras vardagsvanor. Alltför mycket kan hända om man väntar tills man får ont innan man går till tandläkaren, säger Lena-Maj Anding (mp).

Några punkter:
* 19-åringarna är mycket nöjda med tandvård, behandling och bemötande inom barn- och ungdomstandvården. Tre av fyra säger också att de är nöjda med sina tänder och vet hur de ska sköta om dem.
* Ungdomar som besöker privata vårdgivare ger i högre grad positiva svar än ungdomar som besöker Folktandvården.
* Ungdomar som bor i områden med sämre tandhälsa har i betydligt mindre utsträckning förtroende för sin tandläkare än gruppen 19-åringar som helhet.
* Trettio procent kommer inte att gå till tandläkaren nästa gång förrän de får ont eller får andra akuta besvär.

För hela rapporten, se http://www.sll.se/w_press/153834.cs?dirid=153838

För mer information, ring Lena-Maj Anding (mp) 070-737 44 27 eller pressekreterare Charlotte Pruth (mp) 070-737 44 26


Charlotte Pruth
pressekreterare för Miljöpartiet de gröna i Stockholms läns landsting
08-737 44 26 eller 070-737 44 26
www.mp.se/sll