Länsstyrelsen i Stockholms län

19 miljoner till kommunalt anhörigstöd

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 09:15 CEST

Länsstyrelsen i Stockholm ska under året fördela 19 miljoner kronor i stimulansbidrag till kommunerna i länet. Syftet är att förstärka stödet till anhöriga som hjälper och vårdar sina närstående.

Regeringen utökar nu den satsning som inleddes redan förra året. Under 2006 har Länsstyrelsen i Stockholms län 19 miljoner kronor att fördela till kommuner som satsar på grundläggande uppbyggnad av anhörigstödet i kommunen.

Senaste ansökningsdag för bidrag är den 1 augusti 2006. Ansökan ska innehålla en tvåårig plan som bör vara utvecklad i nära samverkan med anhöriga, frivilligorganisationer och landsting.

Länsstyrelsen kommer att bjuda in de ansvariga för äldreomsorgen tillsammans med
ansvariga för samordning av anhörigfrågor i mindre grupper för att tillsammans utveckla
tankarna kring regeringens beslut. De träffarna kommer att ske under vecka 13-15.

Läs mer: Mer information finns länkad från detta pressmeddelande på www.ab.lst.se/press

För mer information, kontakta:
Sofia Urby, äldreskyddsombud vid Länsstyrelsen, tfn 08-785 41 64
Annemor Norell, äldreskyddsombud vid Länsstyrelsen, tfn 08-785 44 49