Statistiska centralbyrån, SCB

190 miljarder satsades på utbildning

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 12:23 CET

Kostnaden för utbildningsväsendet i Sverige uppgick år 2002 till drygt 190 miljarder kronor, vilket motsvarar 8 procent av Sveriges BNP. Jämfört med år 2001 har kostnaderna ökat med över 5 miljarder kronor eller tre procent. Över femårsperioden 1998-2002 har kostnaderna ökat med 19 miljarder, vilket motsvarar 12 procent i fasta priser.

Den i särklass största utbildningsformen är grundskolan vars kostnader på 68 miljarder utgjorde drygt en tredjedel av de totala kostnaderna för utbildningsväsendet. Kostnaden för universitet och högskola uppgick till 41,5 miljarder vilket motsvarade en femtedel av de totala kostnaderna. Även gymnasieskolans verksamhet utgjorde en stor del av de totala kostnaderna, 13 procent eller 25 miljarder kronor.

Kostnaderna för utbildning ökar
Mellan 1998 och 2002 har kostnadsökningarna varit störst för de utbildningsformer som har flest antal studerande. Kostnaderna för grundskolan ökade med 12 miljarder kronor på fem år. För universitet och högskolor var kostnadsökningarna 7,6 miljarder kronor och för gymnasieskolan 2,6 miljarder kronor.

Procentuellt sett har kostnaderna för särskolan ökat mest. Mellan 1998 och 2002 har kostnaderna ökat med 46 procent. Även svenska för invandrare och särvux har ökat kraftigt under femårsperioden. Kostnaderna för svenska för invandrare ökade med 43 procent och kostnaderna för särvux ökade med 30 procent.

Vuxenutbildningen minskar
De utbildningsformer vars kostnader har minskat är kommunal vuxenutbildning (komvux), arbetsmarknadsutbildning och Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL). Mellan 1998 och 2002 har kostnaderna för komvux minskat med drygt en miljard kronor (16 procent) bl.a. med anledning av avvecklandet av Kunskapslyftet. För arbetsmarknadsutbildning minskade kostnaderna med knappt 1,9 miljarder kronor eller 24 procent och för CFL med sju miljoner kronor eller 13 procent i fasta priser.

Alla kostnader är beräknade i fasta priser (KPI).

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som nu finns på SCB:s webbplats.

Mer om ...
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Producent
Programmet Utbildning - arbetsmarknad
701 89 Örebro
Fax 019-17 70 82

Förfrågningar
Annika Näsvall
Tfn 019-17 60 84
Epost annika.nasvall@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.