Länsstyrelsen i Västra Götalands län

190 miljoner kr per år till länets landsbygdsutveckling

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 16:54 CET

· Hållbar utveckling
· Tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning
· Lantbrukets betydelse för landskapet
· Kvinnors möjligheter på landsbygden
· Bo, leva och verka på landsbygden

Det är hörnstenarna i den strategi för fortsatt utveckling av landsbygden i Västra Götalands län som Länsstyrelsen idag överlämnade till Jordbruksverket.

-Vi har haft ett 40-tal möten med befolkningen på landsbygden. Dessa visar på framtidstro och pekar på en fantastisk mängd av möjligheter och ett starkt engagemang, berättar landsbygdsdirektör Ove Konradsson.
-Landsbygdsprogrammet, med 190 miljoner kronor i potten, som en del i den regionala utvecklingspolitiken, kan bli den resurs som skapar ny utveckling på landsbygden.

Eftersom det nya landsbygdsprogrammet skall samverka med de flesta andra EU-program har ett nära samarbete med övriga myndigheter varit viktig. Det ställer speciella krav på förmåga att samverka.

-Länsstyrelsens och Västra Götalandsregionens goda samarbete för att optimera förhållandena för länet och dess befolkning via såväl landsbygdsprogrammet som strukturfonderna har fungerat mycket väl både när det gäller avgränsningar och medfinansiering, anser länsöverdirektör Göran Bengtsson.

Den höga ambitionen att med vårt läns unika möjligheter till framgångsrik landbygdsutveckling gjorde att partnerskapets bedömning om behov av medel vida översteg den budget Jordbruksverket avsatt för åtgärderna. Jordbruksverkets budget för länet omfattar ca 190 milj kr per år. Partner-skapets bedömning om behoven med hänsyn till länets stora landsbygds-befolkning, yta och lantbruk uppgick däremot till nära 280 milj kr per år. Jordbruksverket skall under december fatta beslut om slutlig tilldelning.

-Redan med denna budget kan konstateras att landsbygden får betydligt mer pengar till utveckling i framtiden. Därför finns det fog för att se fram mot en spännande utveckling för landsbygden i Västra Götalands län de närmaste 7 åren, säger Ove Konradsson.

Kontaktperson: Landsbygdsdirektör, Ove Konradsson, tel: 0708-53 13 25
Bitr landsbygdsdirektör, Sven-Gunnar Hultmark, 0706 – 65 09 05