Landstinget i Jönköpings län

190 miljoner plus för 2004

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 16:49 CEST

190 miljoner kronor plus – 30 miljoner mer än budgeterat. Så ser den ekonomiska prognosen ut för 2004, enligt delårsrapporten från Landstinget i Jönköpings län.
Resultatet är över förväntan bra. I årets första delårsrapport var bedömningen 110 miljoner kronor plus och den andra, som blev klar häromdagen, pekar alltså på en ännu bättre ekonomisk utveckling.

Spara inför sämre tider
Men, de positiva siffrorna till trots, betonar ekonomidirektör Stefan Schoultz att Landstinget måste fortsätta på den inslagna, strama vägen.
Åren 2002 och 2003 gick Landstinget med 380 miljoner i underskott och i år kommer hälften av detta att kunna återbetalas:
– Vår bedömning är att för nästa år kommer vi att lösa resterande underskott. Landstingets målsättning är årligen att ha en överskott i storleksordningen 120–130 miljoner kronor för att långsiktigt trygga verksamhet och erforderliga investeringar.
– Nu har vi chansen att också spara medel inför kommande lågkonjunktur. Även om vi ligger på större plus än vi räknade med när vi lade budgeten, finns inte utrymme för några stora nya åtaganden och inte heller för att anställa fler än vi kan finansiera, säger Stefan Schoultz.

Högre skatt, men lägre intäkt än väntat
Landstingsskatten höjdes från 1 januari 2004 och skatteintäkterna har därför ökat rejält. Men de ser ändå ut att bli hela 94 miljoner kronor lägre än budgeterat. Det beror huvudsakligen på att sysselsättningen inte utvecklas i den takt som väntat.

Låg ökning av kostnaderna
Att årets resultat, trots den kraftiga försämringen av skatteintäkterna i förhållande till budgetnivån, ändå ser så bra ut kan i första hand tillskrivas en låg kostnadsökning för läkemedel och en långsammare utbyggnad av IT-stöd i vården.

Landstinget i Jönköpings län
Uppdaterad 2004-10-06, Lisbeth Lejon, informationsavdelningen, Landstingets kansli
E-post: lisbeth.lejon@lj.se