Västermalms Båtklubb

1919-2019 Västermalms Båtklubb 100 år

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2019 08:00 CEST

Lansering av Jubileumsboken

En 160-sidig berättelse i ord och bild om den ideella båtklubbens historia under hundra år på Kungsholmen i Stockholm. 

Foto omslag: Västermalms Båtklubb 1920 www.stadsmuseet.stockholm.se

Beställ boken här: information@vastermalmsbatklubb.com

Pris: 150 kr + frakt. Betalning via Swish. 

BOKENS BERÄTTARE

Medlemmar i båtklubben från begynnelsen 1919 fram till nutid, beskriver både lustfyllda och slitsamma år med båtlivet i fokus. Dråpliga historier avlöser varandra;

  • Efter klubbens Nattliga Orienteringstävlan i Mälaren 1932, rapporterar Fest- och tävlingskommittén i klubbens årsbok frankt: ”Några försvunno strax efter starten”.
  • Allan Haglund berättar om sin första slussning. ” När slussvakten ropade åt honom att slänga i fenderten, slängde Allan i den enda lösa grej han såg ombord - ankaret. Linan var för kort, och båten ställde sig på akterspegeln och snurrade. - Jag är nog den enda som släpat mig ut genom Slussen med båten i princip stående, berättar Allan glatt. Vid Stadshuset sågade han av ankarlinan med en slö såg och gick in i Klara sjö för att finna en plats.”

BÅTKLUBBEN 

T Jönsson berättar. ”Sommaren 1919 ryktades att en båtklubb på södra sidan Kungsholmen med myndigheternas hjälp sökt att få disponera den plats vi, på den norra, visserligen självtaget, men dock innehaft under många år. Detta blev signalen till bildande av en förening vid namn Västermalms Båtklubb. ”

Vi får också höra om;

  • Båten som funnits i VBK sedan 1926. Ägaren Ingemar Billström berättar.
  • Nilssons - familjen som funnits i VBK sedan 1919. Barnbarnsbarnen har förstås förarbevis och medlemskap i klubben.
  • 1946 då klubbens uppläggningsplats vid Karlbergsjöns strand blir, stadfäst av Kungl Maj:t, inlagd i stadsplanen för framtiden avsedd för detta ändamål.
  • Båtklubbarnas Dag – den dag då VBK öppnar grindarna och bjuder på fika och musik. Dagen då de ideella båtklubbarna förenas i stor eskader genom Stockholm. VBK är en av initiativtagarna till traditionen som nu är inne på nionde året.

I DEN ANRIKA OMGIVNINGEN 

består ännu landmärken som Karlbergs slott, Mariedal, koloniområdet Karlbergs Bro och Lilla Hornberg, där Bellman vistades och diktade på 1700-talet. Dikten finns självklart med i boken.

PLATSEN

Karlbergssjöns strand mitt emot Karlbergs Slott.

På just Kungsholmen placerades vid 1900-talets början främst skrymmande, illaluktande och brandfarliga verksamheter, och för att gynna detta och få hantverkarna att också bosätta sig där, avskaffades skråtvånget på ön och de erbjöds tio års skattefrihet.

  • Utöver giganterna Rörstrands porslinsfabrik, Selinders och Bolinders Mekaniska Verkstad och ölbryggerierna, fanns alltifrån hemliga flyginstrument, hörapparater, automobiler, fjädrar, konfekt, etuier, hattar och mössor, skyltar, vapen, skruvar, tuggummi, trikåer, kex, strå- och filthattar, strumpor, radioapparater, tårtpapper, sprutor, piskor, räknemaskiner, läskedrycker, pianon, tunnbröd, borstar och penslar, kirurgiska instrument, metallslangar, kravatter, isskåp, till kakelugnar och klosetter att få.

Flera av dessa yrkesgrupper fanns representerade i Västermalms Båtklubb. Många handlare såg till att etablera kontakt med båtklubben och dess potentiella kunder, och sponsrade VBK:s årsböcker mot att få annonsera i den populära skriften.

KRIGSÅREN

Kungsholmen förvandlades från fattig utkant till innerstad. En utpräglad fabriks- och arbetarstadsdel som ansätts hårt under krigsåren. Ingen kunde undgå att drabbas av den allmänna depressionen runt 30- och 40-talen. Många klubbmedlemmar drogs in i de arbetslösas skara.

Under andra världskriget förde klubben en tynande tillvaro. Det gick inte att få tag på bensin och fotogen. I klubben fanns det fyra båtar som var i gång under de åren. Två drevs med karbid och två med gengas. ” Men det fanns de som byggde in cyklar i båtarna också, berättar Rune Nilsson. Man kunde ibland se någon komma cyklande på Karlbergssjön i någon knops fart.”

CHOCKHÖJDA HYROR.

Stockholms Stad presenterade 2018 nya avgiftsnivåer för ideella båtklubbar. De nya avgifterna för arrendet innebar en höjning, när det gäller bryggor, med nästan 100 %! Arrenderad mark, som disponeras på sommaren, skulle bli 500 % dyrare!

” Stadens beslut om arrendeavgifter för båtklubbarna är genom Idrottsnämnden nu, 2019, överklagat till förvaltningsdomstolen. Vi får se hur det går! En sak är i alla fall klar: Den här frågan har redan fått stor påverkan på klubbens ekonomi och därigenom förstås på medlemmarnas avgifter för sommar- och vinterplatser. Som medlem i en ideell förening där vi jobbar tillsammans, känns det bittert att drabbas av byråkraters okunskap och oförmåga att räkna,” säger Olof Nordin, Vice kassör i VBK.

BÅTLIVET    EN MANLIG ANGELÄGENHET ? 

” Min egen reflektion beträffande den sociala utvecklingen i klubben är att vi går från en båtklubb som i långa stycken har byggt på de manliga medlemmarnas intresse för båtar och båtvård, till att det blir allt fler kvinnliga medlemmar som äger och underhåller sina båtar, är skeppare och också aktiva som funktionärer i klubben ” säger Håkan Löfgren, ordförande i Västermalms Båtklubb.

3 HISTORISKA BESLUT I VBK

Som ett led i utvecklingen av båtlivet har klubben tagit tre historiska och viktiga beslut för en modern båtklubb i framtiden.

  • Dels har klubben beslutat att prioritera kvinnligt båtägarskap samt ökat kvinnligt engagemang i föreningen.
  • VBK har även beslutat att prioritera båtar med ett betydelsefullt kulturellt värde. Detta gäller inte enbart träbåtar utan även plast-, plåt- och stålbåtar som har ett historiskt och hantverksmässigt värde.
  • Ett tredje och viktigt beslut är att VBK så snabbt som möjligt ska bli en båtklubb som ligger miljön till last så lite som möjligt.

VBK EN GROV KÄTTING

Ur VBK 90-års jubileumsbok. Åse Hedbergs alltjämt giltiga reflektion.

”Västermalms båtklubb har genom åren berört och sammanfört många tusentals människor, några har närmast varit ”på visit”, andra har blivit ”inventarier”. Helt klart är att alla som varit/är i kontakt med klubben är del av en kulturhistoria. Det är varken tur eller slump att VBK ännu existerar och idag härbärgerar våra båtar. Det är resultatet av en kedja av medlemmar, som efter starten 1919 visat sig så livskraftig att den nu med all rätt kan kallas för en grov kätting.”

Västermalms Båtklubb VBK är en ideell förening med målet att främja båtlivet lokalt och att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap. Båtklubben bildades den 14 oktober 1919, och är alltsedan dess belägen med varv och hamn på Hornsbergsstrand vid Karlbergssjön mitt emot Karlbergs Slott. Västermalms Båtklubb VBK är medlem i Saltsjön-Mälarens Båtförbund SMBF och därigenom ansluten till Svenska Båtunionen SBU.