Umeå kommun

2 115 fler Umeåbor – största ökningen sedan 1993

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2017 10:05 CET

Vid årsskiftet hade Umeå 122 892 invånare, efter att kommunens befolkning ökat med 2 115 personer under 2016. Ökningen förklaras till stor del av att fler flyttat in till Umeå än som flyttat ut.

Både inflyttningen och utflyttningen ökade, men inflyttningen ökade mer. Flyttningsnettot mot övriga län, alltså skillnaden mellan inflyttade och utflyttade, var +270 personer. Historiskt har flyttningsnettot varit negativt i nio fall av tio, exempelvis under perioden 2006–2014.

– Nettot är nu positivt för andra året i rad. Det är verkligen ett bevis för att Umeå är en attraktiv stad. Här ingår många delar, till exempel skola, omsorg, kultur, fritid och andra kommunala verksamheter, ett framgångsrikt näringsliv och satsningar på en hållbar utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Bostadsbyggande

Umeås befolkning har inte ökat så mycket sedan 1993, då ökningen till stor del berodde på att Umeå universitet expanderade.

– Nu växer Umeå starkt trots att antalet platser vid universitetet är oförändrade. Den starka tillväxten understryker vikten av att vi når det politiska målet om 2 000 nya bostäder per år, för att både bygga bort bostadsbristen och tillförsäkra att det finns boende för den växande befolkningen, säger Hans Lindberg.

Kontakt

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Elin Pietroni
planeringschef
Umeå kommun
090-16 14 38
070-518 12 39
elin.pietroni@umea.se

- - - - -

Underlag

ÅrFolkmängdFolkökningFödelse-
netto
Flyttnings-
netto, Eget län
Flyttningsnetto, Övriga SverigeFlyttningsnetto,
Utlandet
Justeringar
20051107581368522476170216-16
2006111235477656317-749263-10
2007111771536581365-640241-11
2008112728957699465-606403-4
20091140751347665420-416679-1
20101154731398681349-345724-11
2011116465992731373-4513363
2012117294829593360-2561302
20131183491055665359-46948812
20141196131264588325-129482-2
20151207771164600342291867
2016122892211564838427079122

Ökad inflyttning från utlandet

Under 2016 ökade inflyttningen från utlandet, vilket hänger samman med flyktingmottagningen och att allt fler har fått uppehållstillstånd i Umeå. Genomsnittet för nettot från utlandet brukar ligga på cirka 380 personer och under 2016 uppgick antalet till antalet till mer än det dubbla, 791.

1297 personer flyttade in och 506 ut.

Ökad inflyttning från övriga län

Under 2016 ökade inflyttningen från övriga län. Umeå har under de senaste två åren uppvisat ett positivt netto från övriga Sverige. Vanligtvis tappar vi mot övriga riket.

4 688 personer flyttade in och 4 418 ut.

Nettot från Västerbottens län ligger stabilt positivt och varierar runt 380 per år.

1 589 personer flyttade in och 1 205 ut.

Stabilt födelsenetto

Under 2016 föddes 1 480 barn, vilket är något över genomsnittet tidigare år. Antalet döda varierar inte så mycket över tid. Nettot mellan födda och döda är 648.

1480 födda och 832 döda.

Netto: skillnaden mellan inflyttade och utflyttade, födda och döda.Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.