Näringsdepartementet

2,3 miljarder för trygghet och säker kommunikation

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 10:39 CEST

Efter många års utredande har regeringen avsatt 2,3 miljarder kronor i statsbudgeten för utbyggnad av ett nytt radiokommunikationssystem för skydds- och säkerhetsmyndigheter. Det framgår av budgetpropositionen som offentliggjordes idag.

– Det är glädjande att regeringen fattat detta efterlängtade beslut. För medborgarnas trygghet är det viktigt att samverkan mellan berörda myndigheterna förbättras. Vi har arbetat nära användarorganisationerna och hittat lösningar som alla är nöjda med, säger särskild utredare Jan Bergqvist.

Systemets tilltänkta användare är i första hand Polisen, Kustbevakningen, Tullverket, lokal- och regional krisledning, kommunal räddningstjänst, ambulanssjukvården och Försvarsmakten.

Under 2004 satsas närmare 200 miljoner kronor på anskaffning av infrastruktur samt driftsbidrag till användarna.

Utbyggnad av det rikstäckande systemet sker i etapper länsvis och ska vara slutförd 2009. Systemet ska vara i drift november 2004 i den första etappen: Skåne, Kalmar och Blekinge län.

Försvarets materielverk har inlett upphandlingen av systemet i samverkan med RAKEL-kommittén. Beslut om leverantör tas i början av år 2004.

Regeringen fattar beslut inom kort om organisationen som ska svara för förvaltning, drift, underhåll och utveckling av systemet.

För mer information: www.sou.gov/rakel

Jan Bergqvist
Särskild utredare
070-343 95 89

Gunilla Georgsson
Informatör
070-218 18 36