Konsumentverket

2 300 elkunder får skadestånd i grupprättegång

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2010 10:45 CET

Ärendet mot Kraftkommission, som i dag går under namnet Stävrullen Finans AB, har pågått i flera år. Bolaget hade avtal med många kunder om att leverera el till fast pris. När bolaget slutade leverera el till sina kunder blev de hänvisade till en annan leverantör med ett högre pris. Kunderna och KO menade att Kraftkommission/Stävrullen då skulle ersätta sina kunder för den merkostnad de drabbades av. KO gick därför in och företrädde samtliga konsumenter i en så kallad grupptalan. Det är första gången någonsin som KO använder metoden för att företräda en större grupp konsumenter i domstol.

– Det känns bra att få ett konkret resultat för många enskilda konsumenter på en och samma gång. Många konsumenter hade inte haft möjlighet att föra talan på egen hand eftersom det är både komplicerat och dyrt, säger Gunnar Larsson, Konsumentombudsman.

Domen från Umeå tingsrätt är en så kallade mellandom. Tingsrätten bedömer att bolaget har varit oaktsamt när det gäller bristande rutiner för att prissäkra ingångna fastprissavtal. Kraftkommission/Stävrullen är därför skyldigt att betala skadestånd. Hur mycket ersättning varje drabbad konsument kommer att få avgörs i en senare rättegång.

Stävrullen kan överklaga domen till hovrätten fram till den 10 februari.