Utbildningsdepartementet

2,4 miljoner från Allmänna arvsfonden till ungdomsprojekt mot missbruk och segregation

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2003 15:43 CEST

RFHL (Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende) ges 400 000 kr för det andra året av 3-årigt projekt
Projektet ska ge information och bilda opinion gällande användning av beroendeskapande läkemedel, t.ex. antidepressiva medel, hos unga kvinnor i åldern 15-25 år. Kunskap skall ges så att framtida läkemedelsberoende skall kunna förhindras. Stöd och råd skall ges till unga kvinnor som vill komma ur sitt läkemedelsberoende. Metoden för detta är seminarier, nätverk, enskilda samtal och gruppsamtal.

Verdandi får 420 000 kr för första året av 3-årigt projekt
Projektet syftar till att dels utveckla fungerande metoder för drogprevention för ungdomar på högstadienivå, dels att erbjuda ungdomar ett forum för aktivitet, inflytande, trygghet och gemenskap. Projektet vill förstärka de sociala nätverken i ungdomarnas närmiljö. Verdandi kommer att erbjuda temaläger, samt uppföljande gruppverksamheter och kamratstödjande insatser för de ungdomar som visar sig ha särskilda behov. Metoden kommer att genomföras och testas i samverkan med lokala Verdandiorganisationer ute i kommunerna.

Nimeco ges 425 000 kr för det avslutande året av 3-årigt projekt
Projektets syfte är att i samarbete med två skolor i Sollentuna och Tensta konkret belysa och analysera mediernas roll i samhällsuppgiften att utbilda ungdomar i demokratiskt tänkande. Genom grupparbeten och rollspel arbetar ett 100-tal ungdomar kontinuerligt med bl. a argumentation, intervjuer och föreläsningar på skoltid i årskurs 6 och 7. Under det andra året av projektet har föreningen märkt en markant kunskapsskillnad mellan dem som redan varit med ett år och de nya grupperna. Föräldrar och lärare är delaktiga i projektet.

1,2 miljoner till det avslutande året av två projekt inom satsningen mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering, benämnd Arm i arm – 4: e initiativet:

1. Svensk-Turkiska Distriktsorganisationen i Västra Götaland får 405 000 kr
Projektet syftar till att förebygga fördomar mellan ungdomar med olika etnisk bakgrund. Fördomar och orsakerna till rasism och segregation kartläggs. Utifrån detta tas åtgärder och metoder fram för att skapa en dialog mellan svenskar med turkisk bakgrund och svenskar med annan etnisk bakgrund. De metoder som tas fram i projektet kommer att införlivas i organisationens långsiktiga verksamhet. Samarbete finns även med en rad olika etniska organisationer via bl. a. SIOS (Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige).

2. 08 Alvik Stockholm Human Rights får 800 000 kr
Syftet med projektet är att genom basket som gemensamt intresse sammanföra ungdomar från olika sociala miljöer. Ungdomarna träffas bl.a. på en veckas basketläger där de, förutom basket, skall få undervisning i historia, religion, jämställdhetsfrågor, teambuildningsövningar, föreningskunskap och ledarskap. Lägren följs upp med träffar där diskussionerna fortsätter. Även basketskolor och mentorprojekt ingår i satsningen liksom ledarskapsutbildning för ledare och föräldrar. Sammanlagt kommer ca 1 500 ungdomar och ca 450 ledare och föräldrar att vara med under hela projektperioden.

Handläggare: Susann Arnehed 08-405 42 16
Kristina Hållén 08-405 37 63