Örebro universitet

2,4 miljoner till forskningssamarbete med stålindustrin

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2010 12:05 CET

Professor Magnus Jarl vid Örebro universitet har fått 2,4 miljoner kronor av KK-stiftelsen för att utveckla bättre och snabbare metoder att producera tråd av metall. Inom den svenska stålindustrin finns ett stort behov av att öka konkurrenskraften, och forskningsprojektet sker därför i nära samarbete med fyra ledande företag inom branschen.

Metalltråd är en viktig råvara för verkstadsindustrin och används inom en lång rad produkter, som exempelvis ekrar till cykelhjul, metallfjädring, stängsel och spikar. Genom att dra metallen genom allt smalare hål kan tjockleken minskas till några millimeter i diameter, samtidigt som tråden förlängs.

En faktor som i dag begränsar möjligheten att öka produktiviteten är hastigheten. Om man ökar hastigheten på tråddragningen, ökar också temperaturen, vilket kan leda till att slutprodukten får en sämre kvalitet.

- Hastigheten är en avgörande faktor för produktivitet och konkurrenskraft, säger Magnus Jarl, som är professor i  maskinteknik.

- Vårt mål är att utveckla metoder som gör det möjligt att öka hastigheten med tio procent, samtidigt som vi förhoppningsvis ökar kvaliteten. Högre hastighet innebär minskad produktionskostnad, högre produktivitet och minskad energianvändning.

Forskningsprojektet sker i samarbete med AB Sandvik Materials Technology, AB Hörle Tråd, Fagersta Stainless AB och Ovako Hjulsbro AB.

För mer information, kontakta Magnus Jarl, 019-30 35 42 eller magnus.jarl@oru.se.