Umeå kommun

​2,4 mnkr i stöd till Gitarrmuseet

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2016 13:36 CET

Svenska Gitarrmuseet Ideell Förening har beviljats stöd med 2,4 mnkr för år 2016, efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. Stödet motsvarar hyran till Umeå kommun. En del i beslutet är att kommunen blir medlem i föreningen och får plats i styrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare beslutat att bevilja Svenska Gitarrmuseet 2,4 mnkr/år under 2012, 2014 och 2015 för att utveckla ett internationellt besöksmål samt
ytterligare 1,4 mnkr för samma syfte.
Svenska Gitarrmuseet har inkommit till kommunen med önskemål om medfinansiering för åren 2016 och 2017 för att förstärka kännedomen om museet och verksamhetsutbud i nära samarbete med övriga aktörer i regionens besöksnäring.

– Gitarrmuseet är viktigt för Umeås turism, men man måste minska kostnaderna och hitta andra finansieringslösningar. För att betona detta har vi beslutat att ge stöd för ett år i stället för två år, som var förslaget. Före årets slut ska det göras en utvärdering, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Plats i styrelsen
I november 2015 övergick ägandet av Guitars – The Museum till en ideell förening. Syftet för föreningen är att främja och utveckla turismen i norra Sverige samt musikhistorieintresset för besökare på museet. I arbetsutskottets beslut ingår att kommunen ska bli medlem.

– I och med att vi har en plats i styrelsen, kan vi också påverka verksamheten, säger Hans Lindberg.

Gitarrmuseet har presenterat ett åtgärdsprogram som ska bredda intäktsbasen. Det omfattar bland annat en bok som är under produktion, konferensverksamhet, PR-aktivitet, webbshop och ett eventuellt samarbete med ABBA-museet. Dessutom möjliggör ombildningen till ideell förening att kunna söka medel från fonder och stiftelser.

Återremiss
I arbetsutskottet yrkade Mattias Sehlstedt (V) på återremiss (och, när detta föll, på avslag) för att få en mer utförlig redovisning av museets ekonomi:

– Jag vill ha alla papper på bordet för att se vad pengarna har använts till. Det är rimligt när man jämför med andra vi ger bidrag till.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.