Statsrådsberedningen

2,5 miljoner fördelas till projekt om EU:s framtid

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2003 11:48 CET

EU 2004-kommittén har beslutat (den 11 december 2003) att bevilja
sammanlagt 2,5 miljoner kronor i bidrag till 37 olika projekt.
Projekten ska på olika sätt sprida information och skapa debatt om de
nu pågående förändringarna av EU, särskilt mot bakgrund av den pågående
regeringskonferensen och utvidgningen av EU i vår.

Detta är den femte och sista gången som EU 2004-kommittén fördelar
medel till organisationer för att skapa debatt och informera om de
pågående förändringarna av EU. Totalt har EU 2004-kommittén härmed
fördelat cirka 15 miljoner kronor till projekt om EU:s framtid.

- Det är avgörande för den breda debatten om EU:s utveckling att
organisationer runt om i landet engagerar sig. Behovet av folkbildning
om EU:s framtid är fortsatt stort, säger Sören Lekberg (s), ordförande
i EU 2004-kommittén.

Den pågående regeringskonferensen om en ny konstitution för EU är inne
i ett avgörande skede. Den 1 maj nästa år växer EU med tio nya
medlemsländer. Mot bakgrund av detta uppmanar EU 2004-kommittén
medborgarna att engagera sig i och ta del av förändringarna inom EU.

Till denna bidragsomgång mottog EU 2004-kommittén 129 olika
projektansökningar på ett sammanlagt belopp av drygt 18 miljoner
kronor.

Den pågående regeringskonferensen om en ny konstitution för EU är inne
i ett avgörande skede. Den 1 maj nästa år växer EU med tio
nyamedlemsländer. Mot bakgrund av detta uppmanar EU 2004-kommittén
medborgarna att engagera sig i och ta del av förändringarna inom EU.

Till denna bidragsomgång mottog EU 2004-kommittén 129 olika
projektansökningar på ett sammanlagt belopp av drygt 18 miljoner
kronor. De projekt som nu har beviljats bidrag ska genomföras under
våren 2004, bland annat inom ramen för den så kallade EU-stafetten.
EU-stafetten är EU 2004-kommitténs länsvisa debatt- och
informationssatsning. Sedan starten hösten 2002 har EU-stafetten varit
i 18 län och i vår genomförs den i Jönköping, Örebro och Södermanlands
län.

EU 2004-kommittén är en parlamentarisk kommitté utsedd av regeringen.
Kommittén har i uppdrag att inför och under regeringskonferensen öka
kunskapen och stimulera debatten om EU och EU:s framtidsfrågor.

Johanna Lundberg
Projektledare
08-405 19 43
073-778 98 98

Teo Zetterman
Informatör
08-405 23 97
070-210 1017

www.eustafetten.nu